Beste natuurboek 2016

Jan Wolkers Prijs naar ‘De grutto’

De Jan Wolkers Prijs 2016, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandse natuurboek, is dit jaar voor De grutto, geschreven door Albert Beintema. In het winnende boek over de grutto, sinds dit voorjaar officieel de Nationale Vogel, beschrijft Beintema onder andere hoe grutto’s „op spectaculaire wijze” naar Afrika trekken. De auteur laat zien dat de gruttostand achteruitgaat en hoe belangrijk de grutto is als symbool voor de natuur en het cultureel erfgoed. (NRC)