150 landen akkoord over terugdringen broeikasgas

Het akkoord verdeelt de landen in drie verschillende groepen met een eigen deadline om deze gassen met 10 procent terug te dringen in 2019, 2024 en 2028.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry begint aan een bilaterale ontmoeting met China tijdens een bijeenkomst over het Montrealprotocol in Rwanda.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry begint aan een bilaterale ontmoeting met China tijdens een bijeenkomst over het Montrealprotocol in Rwanda. Foto AP

In Rwanda hebben 150 landen een akkoord bereikt om de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen uit airconditioners en koelkasten terug te dringen. Dat heeft de Rwandese minister Vinncent Biruta van Milieu zaterdagochtend in Kigali bekendgemaakt, schrijft persbureau AP.

De ontwikkelingslanden, een groot aantal Europese landen en de VS hebben zich met het akkoord gecommitteerd om deze gassen op zijn vroegst met 10 procent terug te dringen. Het akkoord verdeelt de landen in drie verschillende groepen met een verschillend tijdspad om de reductie van zogenoemde hydrofluorocarbonaat-gassen, afgekort hfc, te halen. De ontwikkelingslanden krijgen iets meer tijd, zij moeten in 2024 en 2028 dit doel hebben gehaald.

Lees ook: Klimaatbeloftes leveren onvoldoende op

Vooral India had erop aangedrongen meer tijd te krijgen en had liever 2029 als einddatum gezien. De ontwikkelingslanden, die vrezen dat zij het meest te lijden zullen hebben van de effecten van klimaatontwikkeling wilden juist zo snel mogelijk actie.

Uitstoot hfc’s neemt snel toe

De deal werd bereikt op de 28e bijeenkomst van het Montrealprotocol, een internationaal verdrag dat in 1987 tot stand kwam om de ozonlaag te beschermen en de uitstoot van gassen terug te dringen. Zo werd onder dit verdrag het gebruik van cfk’s verboden. Deze maatregel lijkt nu na dertig jaar eindelijk zijn vruchten af te werpen.

Lees ook: Ozongat boven Antartica trekt nu dicht

Hfc’s vervingen cfk’s maar de uitstoot van hfc’s is wereldwijd razendsnel toegenomen doordat de aanschaf van airconditioning en koelkasten binnen het bereik van steeds meer mensen komt. Volgens deskundigen is het belang van het akkoord dan ook niet te onderschatten.

Het sluiten van het akkoord werd gezien als een belangrijke test voor de wereldwijde wil uitstoot van broeikasgassen te verminderen, na het Klimaatverdrag dat vorig jaar werd gesloten in Parijs om CO2 terug te dringen. Dat verdrag was eind vorige maand geratificeerd door alle landen en trad daarmee begin oktober in werking. Critici zijn sceptisch over de haalbaarheid van dit akkoord.

Lees ook: Klimaatakkoord was een succes, maar de doelen halen wordt bijna onmogelijk.