Salafistische imams verdeeld over polygamie

Moskeeën

Orthodoxe moslims debatteren over huwelijken: welke wet te volgen?

Als gevolg van een verborgencamera-actie van tv-maker Alberto Stegeman is binnen de orthodoxe moslimgemeenschap een debat opgelaaid over polygamie. Hoewel het bij wet verboden is, komt het voor dat moslims in Nederland meerdere vrouwen hebben. Over die praktijk wordt nu hevig gediscussieerd.

Onder meer een moskee in Almere lijkt open te staan voor het sluiten van illegale huwelijken. Een moslima leek daar te kunnen trouwen met een man die al twee partners had. Een van de vrouwen gaf op de verborgen camera toe dat dit tegen haar zin was, maar dat zij daar als vrouw nu eenmaal niets over te zeggen heeft.

Een dag na de uitzending brachten vijf moskeeën en hun imams een gezamenlijke verklaring uit waarin staat dat moslims geen religieus huwelijk mogen sluiten voordat zij voor de burgerlijke stand zijn getrouwd – zoals de wet voorschrijft.

Ook islamitisch opiniemaker Nourdeen Wildeman uitte kritiek. Hij hoort al jaren verhalen om zich heen over vrouwen die als gevolg van zo’n huwelijk in een rechteloze positie verkeren of tegen wie gezegd wordt dat zij een polygame relatie dienen te accepteren. Wildeman: „Als wij als moslimgemeenschap toestaan dat dit gebeurt bij onze eigen zusters door toedoen van onze eigen broeders, dan moeten we niet verbaasd opkijken als iemand op een gegeven moment met een verborgen camera die waanzin vastlegt.”

Salafistische moslims, die een fundamentalistische versie van de islam aanhangen, reageerden verdeeld. De Haagse As Soennahmoskee, het grootste salafistische lescentrum van Nederland, had de verklaring ondertekend, met als argument dat moslims in Nederland zich moeten houden aan de wetten van dit land.

Andere salafisten zijn echter van mening dat zij zich niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden wanneer die strijdig is met islamitische wet- en regelgeving. Dat zou het geval zijn bij het sluiten van het burgerlijk huwelijk, zoals imam Fawaz Jneid schreef in zijn verklaring op Facebook. Zo is er bij het burgerlijk huwelijk geen bruidsschat nodig om te trouwen en wordt de man bij een scheiding ‘onrecht aangedaan’, doordat hij zijn vermogen moet delen met zijn ex-vrouw en haar te veel alimentatie moet betalen. Ook stelt Jneid dat een vrouw volgens de islamitische wet verplicht is gehoor te geven aan de seksuele wensen van haar echtgenoot, terwijl de Nederlandse wet dit „niets minder dan verkrachting” noemt.

Een soortgelijk betoog hield de radicale imam Abdul-Jabbar van de Ven. Polygamie is volgens hem toegestaan „en zelfs in sommige gevallen sterk aanbevolen”. Hij riep moslims op om de verklaring van de vijf moskeeën en imams naast zich neer te leggen.

Of waren het vier imams? Want een van de ondertekenaars, imam Remy Soekirman, zou zich later hebben gedistantieerd van de verklaring, meldde Van de Ven. Maar volgens de moskeeën waar hij aan verbonden is, berust dit op een misverstand. Zij gaan ervan uit dat Soekirman wel achter het beleid van de moskeeën staat.