Nationale Energieverkenning: besparingsdoel 2023 binnen bereik

In 2023 moet 16 procent van de energie worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) loopt begin deze maand door de duinen tijdens een bezoek aan Terschelling. De minister bezoekt het Waddeneiland om met belangenorganisaties in gesprek te gaan over de energiewinning op Terschelling.
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) loopt begin deze maand door de duinen tijdens een bezoek aan Terschelling. De minister bezoekt het Waddeneiland om met belangenorganisaties in gesprek te gaan over de energiewinning op Terschelling. Foto Piroschka van de Wouw / ANP

Het doel uit het Energieakkoord om 16 procent van de energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen ligt binnen bereik. Dat concludeert het Energieonderzoek Centrum Nederland samen met het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) (pdf).

In het Energieakkoord van 2013 zijn harde afspraken gemaakt om minder energie te verbruiken. In 2016 moest het akkoord worden geëvalueerd. De belangrijkste afspraken die de meer dan veertig partijen, van werkgevers tot milieuorganisaties en de overheid, zijn overeengekomen, is dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt en in 2023 16 procent.

In de NEV wordt dit laatste aandeel nu geschat op 15,9 procent. De huidige besparing zal rond de 6 procent liggen, waardoor Nederland hekkensluiter is in de Europese Unie. Volgens de onderzoekers ligt het energiebesparingstempo op de afgesproken 1,5 procent per jaar en worden tussen 2014 en 2020 90.000 arbeidsjaren gerealiseerd.

Urgenda

Uit de NEV blijkt ook dat het terugdringen van de uitstoot van CO2 sneller gaat dan ingeschat. Werd vorig jaar nog uitgegaan van 19 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, nu is dat bijgesteld naar 23 procent, met een bandbreedte tussen de 20 en 26 procent.

In de roemruchte Urgenda-zaak heeft de rechter de Staat opgedragen minstens 25 procent daling te realiseren. Dat lijkt nu dus een stapje dichterbij te liggen. Over de invulling van het vonnis zal het kabinet eind november meer informatie geven. In Europa is afgesproken dat de CO2-uitstoot 40 procent minder moet zijn in 2030.

Lees ook: Kolencentrales sluiten? Vervuilend of duurzaam, dat is de vraag

Niet elk doel wordt bereikt

De 14 procent hernieuwbare energie in 2020 is echter nog niet haalbaar. In de NEV wordt dat aandeel maximaal ingeschat op 12,7 procent. Dat komt vooral doordat windenergie achterblijft. Niet 6.000, maar slechts 5.000 megawatt wind op land zal in 2020 zijn gerealiseerd. Ook het doel van 100 PJ (1 petajoule is 1015 joule) extra energiebesparing in 2020 wordt nog niet gehaald. Daar blijft de overheid waarschijnlijk steken op 68 PJ.

Lees ook het interview met Ed Nijpels, toezichthouder op het Energieakkoord Bij de formatie kun je niet om energie heen

Maar, benadrukt het rapport, in de evaluatie is niet het effect van twee belangrijke maatregelen meegenomen. Daarbij gaat het om de energiebesparingsverplichting voor energieleveranciers en netbeheerders en de afspraak dat de energie-intensieve industrie tot 2020 9 PJ extra bespaart.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) stuurde een Kamerbrief (pdf) over de evaluatie van het Energieakkoord. Hij zegt dat de opzet ervan geslaagd is:

“Uit de evaluatie van het Energieakkoord blijkt dat het zeer aannemelijk is dat door het Energieakkoord resultaten zijn bereikt die anders niet of later bereikt zouden zijn, en de doelen met de gekozen aanpak gehaald kunnen worden.”