Motie

Gemeenteraad Almere tegen stop op bekostiging jeugdzorg

Almere moet extra geld vrijmaken om ook in niet-dringende gevallen jeugdzorg te bieden. De gemeenteraad heeft donderdagavond een motie met die strekking aangenomen. Aanleiding daarvoor was het eerdere besluit van de gemeente om de rest van dit jaar alleen nog in te grijpen in crisissituaties, omdat het geld voor dit jaar op is. Daardoor zouden kinderen met bijvoorbeeld angsten of depressies tot januari niet behandeld kunnen worden. Wethouder Peeters (D66) verzette zich tegen de motie, omdat het college niet zegt te weten waar het geld vandaan moet komen. (NRC)