Geen vervolging Duitse komiek Jan Böhmermann

De Turkse president Erdogan had bezwaar aangetekend tegen het seponeren van de strafzaak, het Duitse OM heeft dit verworpen.

Erdogan wil dat Jan Böhmermann achter de tralies beland na het voorlezen van zijn smaadgedicht over de Turkse president.
Erdogan wil dat Jan Böhmermann achter de tralies beland na het voorlezen van zijn smaadgedicht over de Turkse president. Foto AFP

Opnieuw heeft de Turkse president Erdogan nul op rekest gekregen bij zijn pogingen de Duitse komiek Jan Böhmermann veroordeeld te krijgen voor belediging van een buitenlands staatshoofd.

Vorige week al bepaalde een officier van Justitie dat niet kon worden bewezen dat Böhmermann strafbare feiten heeft begaan met het veelbesproken ‘smaadgedicht’ over Erdogan, dat hij in maart op tv voorlas.

Lees ook: Geslaagde provocatie van Duitse satiricus Jan Böhmermann

Bezwaar Erdogan verworpen

Erdogan tekende bezwaar aan tegen het seponeren van de zaak, maar dat bezwaar is vrijdag verworpen. De Turkse president kan nu nog proberen via een rechterlijke uitspraak het OM te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan, maar de kans op succes is daarbij klein.

Op het beledigen van een buitenlands staatshoofd staat in Duitsland in het geval van smaad maximaal vijf jaar cel. De regering heeft aangekondigd daar dit jaar nog een einde aan te willen maken.

Nog civielrechtelijke zaak over verspreiding gedicht

In november dient in Hamburg nog een civielrechtelijke zaak van Erdogan tegen de komiek.Een rechter verbood de verspreiding van de seksueel getinte delen van het gedicht, op straffe van een dwangsom.

Lees ook: Rechter verbiedt delen spotdicht Erdogan

Böhmermann stelde echter dat het gedicht als één geheel dient te worden beschouwd.