Extra geld voor betere bereikbaarheid grote steden

Kabinet trekt extra geld uit voor verbetering van bereikbaarheid in de regio-Amsterdam en de regio-Den Haag/Rotterdam.

Snelweg A9 bij Amstelveen.
Snelweg A9 bij Amstelveen. Foto ANP / Marcel Antonisse

Het kabinet trekt 400 miljoen uit voor verbetering van de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en die van Den Haag/Rotterdam. Het gaat om extra geld. Bij de begrotingsbesprekingen kreeg minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) 700 miljoen extra voor het Infrastructuurfonds. Zij wil dat inzetten voor verbetering van de economische positie van de randstad en versterking van de internationale concurrentiepositie, zo schrijft ze in een vrijdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Schultz investeert ook 200 miljoen euro om de doorstroming van het goederenverkeer tussen de Rotterdamse haven en Duitsland te verbeteren. 50 miljoen is gereserveerd om de A4 bij Leiden te verbeteren. Schultz wil verder 30 miljoen euro reserveren in nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De verbreding van de A9 bij Amstelveen wordt mogelijk versneld opgeleverd. Dat is nodig omdat in de huidige planning realisering van dat project samenvalt met dat bij de Zuidas en er grote verkeerschaos dreigt. Met die eerdere oplevering is een bedrag van 13 miljoen euro gemoeid. De A10 wordt bij de Amsterdamse Zuidas naar twee keer zes rijstroken uitgebreid en tegelijk wordt station Zuid/WTC ingrijpend verbouwd.

Spoor profiteert ook

Ook het spoor profiteert van het extra geld. Station Schiphol krijgt een facelift en er komt extra geld voor realisatie van de intercityverbinding tussen Eindhoven via Heerlen naar Aken. Er komt ook extra geld voor de aanpak van storingen op de HSL-lijn, meer opstelplekken voor treinen en maatregelen om zelfmoord op het spoor tegen te gaan.

Schultz heeft nog geen geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een spoorstation bij het vliegveld bij Eindhoven, Eindhoven Airport. Dat kan er in toekomst wel van komen. Volgens een woordvoerder van Schultz wordt nog gestudeerd op nut en noodzaak van dat nieuwe station.