Energieakkoord

Planbureaus: CO2-eis van rechter binnen handbereik door nieuwe methodiek

De doelen van het Energieakkoord zijn binnen handbereik. Zelfs de eis van de rechter in de Urgenda-zaak dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent moet zijn teruggebracht, lijkt haalbaar.

Volgens de jongste berekeningen van de planbureaus in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 zal de uitstoot van CO2 in 2020 23 procent minder zijn dan in 1990.

Het percentage was eerder deze week al gelekt door een van de ministeries. Het betekent dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) minder drastische maatregelen hoeft te nemen om aan de rechtelijke uitspraak te voldoen.

Drie nieuwe kolencentrales, twee op de Maasvlakte en één in Eemshaven, hoeven niet gesloten te worden.

Of kolencentrales uit de jaren negentig dicht moeten, zal de minister later dit jaar beslissen. Hij heeft bij herhaling laten weten dat hij sluiting van de hypermoderne centrales „weggegooid geld” zou vinden, maar de Kamer heeft hem gevraagd om met een plan te komen om de vervuilende kolencentrales „uit te faseren”. Met de cijfers van de NEV is de druk even van de ketel.

De doorrekening van het Energieakkoord kwam vorig jaar nog uit op een reductie van maximaal 19 procent. Volgens Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is dat verschil voor een deel terug te brengen op methodiek. Het IPCC, de organisatie achter de grote klimaatconferenties, heeft het effect van de uitstoot van methaangas bijgesteld. Daarnaast heeft ook het Nederlandse CBS de cijfers aangepast voor het dieselgebruik in 1990. „Het zijn kleine verschuivingen die een groot effect kunnen hebben in de berekeningen”, aldus Boot.

Opmerkelijk is wel dat de NEV vanaf 2020 een stagnatie voorspelt van de reductie. De milieu-organisaties roepen daarom op tot een „energierevolutie” om te kunnen voldoen aan het akkoord van Parijs: minstens 80 procent reductie in 2050. (NRC)