Blowing in the wind

De Europese Commissie had de consultatieronde gedegen opgezet. In een grauwe, formele vergaderzaal waren alle lidstaten vertegenwoordigd. Ik zat in de zaal als adviseur, zo’n twaalf jaar geleden.

Het onderwerp was nieuwe wetgeving voor Europees waterbeheer. De landen kregen één voor één spreektijd, waarin ze minutieus hun evaluatie gaven van de beoogde wet.

Naast mij zat een man met een enorme bos haar. Toen de voorzitter hem vroeg wat de positie van Griekenland was, antwoordde hij: „The answer my friend, is blowing in the wind.

De voorzitter wilde nadere uitleg, maar de Griek legde met gevoel voor drama zijn wijsvinger op zijn lippen.

Voor de volle drie minuten was de hele zaal muisstil.