Begroting Infrastructuur

Extra geld voor betere bereikbaarheid grote steden

Het kabinet trekt 400 miljoen euro uit voor verbetering van de bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Het gaat om extra geld. Bij de begrotingsbesprekingen kreeg minister Schultz (Infrastructuur, VVD) 700 miljoen extra voor het infrastructuurfonds. Zij wil dat inzetten voor verbetering van de economische positie van de Randstad, schrijft ze vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze investeert ook 200 miljoen om de doorstroming van het goederenverkeer tussen Rotterdam en Duitsland te verbeteren. (NRC)