Almeerse raad wil dat jeugdzorg direct wordt hervat

Alleen kinderen die in acute crisis verkeren zouden nog hulp krijgen, besloot de gemeente. Maar de raad is daar op tegen.

Archiefbeeld van de Almeerse raadszaal.
Archiefbeeld van de Almeerse raadszaal. Foto Sander Koning / ANP

De gemeente Almere moet extra geld vrijmaken om ook in niet-dringende gevallen jeugdzorg te kunnen bieden. Dat heeft de raad gisteren besloten na een marathonvergadering. Aanleiding daarvoor was het besluit van de gemeente om de rest van dit jaar alleen nog in te grijpen in crisissituaties omdat het geld voor dit jaar op is.

Jeugdzorginstellingen in Almere kregen eerder deze week opdracht alleen nog in geval van nood hulp te bieden. De budgetten voor hulp door een jeugdpsychiater of -psycholoog en hulp waarbij een kind tijdelijk in een instelling verblijft waren op, omdat er meer vraag naar bleek te zijn dan was verwacht. Daardoor zouden kinderen met bijvoorbeeld angsten of depressies tot januari 2017 niet behandeld kunnen worden. Critici vinden dat de gemeente op deze manier niet voldoet aan haar zorgtaak.

Lees meer over de zaak: Almere staakt tot eind dit jaar deel van jeugdzorg

Motie van treurnis

De Almeerse gemeenteraad was kritisch over de manier waarop de wethouder met het dossier omgaat. René Peeters (Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport, D66) verzette zich tegen de motie, omdat het college niet zegt te weten waar het geld gevonden moet worden. Toch steunde een meerderheid in de raad uiteindelijk de PvdA-motie (pdf) om geld uit de budgetten voor 2018, 2019 en 2020 te halen.

Eerder in het debat, dat uiteindelijk tot 03.00 uur zou duren, werd in overtuigende meerderheid een motie van treurnis aan over het handelen van Peeters aangenomen. De raad was van mening niet goed door de wethouder geïnformeerd te zijn.