Aanpak mestoverschot Van Dam geblokkeerd door Brussel

Melkveesector

Een stelsel van ‘fosfaatrechten’ moest vanaf volgend jaar zorgen voor minder mest in Nederland. Maar de Europese Commissie keurt het af.

Een flinke tegenvaller voor staatssecretaris Van Dam (Landbouw, PvdA) en voor de melkveelsector. Het door hem ontworpen stelsel om het Nederlandse mestoverschot in te dammen, is verboden door de Europese Commissie. Het gevolg kan zijn dat melkveehouders circa 100 miljoen euro moeten gaan betalen voor overtollige mestproductie.

Dat blijkt uit een brief die Van Dam donderdag aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Het nieuwe meststelsel had op 1 januari 2017 van kracht moeten worden. De invoering is voorlopig een jaar uitgesteld.

Vorig jaar produceerde Nederland meer fosfaat, een in mest aanwezige milieubelastende stof, dan Brussel toestaat. Van Dam wilde de productie terugdringen met fosfaatrechten voor melkveehouders. Daarbij krijgen boeren recht op het uitstoten van een bepaalde hoeveelheid fosfaat op basis van het aantal koeien.

Maar Europa ziet dit stelsel van gratis fosfaatrechten in deze vorm als ongeoorloofde staatssteun, omdat de staat boeren helpt de overschrijding van Brusselse normen te herstellen. Voor de aanpak in 2017 moet Van Dam opnieuw met de sector in gesprek.

De zuivelsector is door het afschaffen van het melkquotum vorig jaar gegroeid. Nederland mag van de EU meer mest produceren dan andere EU-landen, mits boeren een bepaalde hoeveelheid grasland hebben om mest over uit te rijden. Deze uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, heeft Nederland nog tot en met volgend jaar. Van Dam zegt nu dat er „geen zekerheid” is dat deze derogatie ook na 2017 wordt toegekend.

Als dit niet gebeurt dan moet veel mest, die nu nog uitgereden wordt op het land, verwerkt worden. Ook moeten boeren kunstmest aanschaffen, omdat ze hun grasland wel moeten bemesten. Dit levert mogelijk 100 miljoen euro aan extra kosten op, volgens het ministerie van Van Dam.