Politiechef Akerboom doet aangifte tegen ex-COR-voorzitter Giltay

De korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom, heeft aangifte gedaan tegen voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) Frank Giltay. Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is het vermoeden ontstaan dat Giltay zich bij het uitgeven van het geld van de ondernemingsraad heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Akerboom: „In de onderzoeken zijn onregelmatigheden geconstateerd in de verantwoording van de bestedingen van de COR. Deze onregelmatigheden hebben ook bij mij het vermoeden van strafbare feiten gewekt.”

Volgens het onderzoeksteam zijn in elk geval de oud-voorzitter van de COR en een ondernemer die diensten leverde aan de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken. Er zijn vermoedens van fraude en omkoping. Ook de echtgenote van de voorzitter wordt onderzocht.

Het oriënterend onderzoek naar de doelmatigheid van de bestedingen van de COR is in een afrondende fase. Het interne onderzoek tegen Giltay is nog gaande, evenals een tweede intern onderzoek naar een andere medewerker.

In juni werd bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s van een jaarbudget van 1,6 miljoen euro uitgaf aan zaken als feestjes, reizen en communicatieadviseurs. Het strafrechtelijk onderzoek naar Giltay brengt ook de positie van de in maart opgestapte korpschef Gerard Bouman in het geding. Giltay heeft gezegd alle uitgaven van de COR te hebben gedaan met nadrukkelijke instemming en na goedkeuring van de politiebaas. Bouman is nu adviseur van de politie. De verwachting is dat de politie volgende week zal aankondigen dat er ook een disciplinair onderzoek naar Bouman wordt geopend. Giltay wordt naar alle waarschijnlijkheid ontslagen.