‘Laat het OM alle 240 supporters onschuldig verklaren’

In februari werden honderden Feyenoord-aanhangers gearresteerd. Tot vervolging komt het niet, maar de meesten krijgen wel een aantekening op hun strafblad.

Van de 312 gearresteerde Feyenoord-supporters tijdens een demonstratie tegen directeur Eric Gudde bij de Kuip, eind februari, krijgen er 240 een aantekening op hun strafblad, bleek afgelopen week. Reden is dat het Openbaar Ministerie (OM) geen bewijs heeft dat ze zich schuldig gemaakt hebben aan het stichten van wanorde, maar ze er wel van verdenkt. Volgens advocaat Erik Kok, die aanwezig was tijdens de arrestatie, is hier sprake van een mensenrechtenschending: „Ze hadden het recht om daar te betogen.” De stelling luidt: ‘Laat het OM alle 240 supporters onschuldig verklaren.’

Erik Kok, advocaat strafrecht Cleerdin & Hamer: „Wat daar gebeurd is kan echt niet. Dit is een klassiek voorbeeld van een onrechtmatige arrestatie. Burgemeester Aboutaleb is daarvoor verantwoordelijk omdat hij de dag van de wedstrijd de orde in de stad moest handhaven. Er was geen reden betogende supporters te arresteren, ze mochten daar gewoon zijn. Dat blijkt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook omdat de burgemeester vooraf geen indicatie gaf dat betogen niet mocht. Het OM heeft de meeste arrestanten nu een sepot 02 gegeven. Dan krijg je een aantekening op je strafblad dat een zaak tegen je geseponeerd is vanwege gebrek aan bewijs. Die houdt justitie altijd in je dossier en weegt mee in toekomstige rechtszaken. Je kunt er een klacht over indienen maar geen rechtszaak starten. Het OM wil zo gezichtsverlies voorkomen. Bij de rechter zou het OM namelijk onderuit gaan.”

Esther van den Bosch, Landelijke Orde van Advocaten: „Na de arrestaties hebben we contact opgenomen met de landelijke top van het OM. Dat doen we binnenkort weer.”

Dirk Timmermans, staat als strafrechtadvocaat tientallen Feyenoord-supporters bij die van het OM een aantekening op hun strafblad krijgen: „Ik ben gaan praten met de officier van justitie en heb goede hoop dat mijn cliënten alsnog onschuldig verklaard worden. Ze moeten dan een e-mail naar het OM sturen waarin ze schrijven waarom zij verklaren dat ze onschuldig zijn.”

Jeichien de Graaff, woordvoerder OM Rotterdam: „Het lijkt me sterk dat supporters die eerst een sepot 02 krijgen, na een mailtje aan het OM plotseling onschuldig verklaard worden. Het is wel zo dat iedereen altijd kan vragen aan de officier van justitie om zijn besluit te heroverwegen. Dus dat kunnen de supporters van Feyenoord ook doen.”

Eduard Cachet, woordvoerder van de Feyenoord Supportersvereniging en de Feijenoorder: „Op excuses van Aboutaleb zitten we niet te wachten. Wij willen dat iedereen onschuldig verklaard wordt.”