UvA benoemt functionarissen voor diversiteit

Foto ANP / Remko de Waal

De Universiteit van Amsterdam gaat functionarissen benoemen om de diversiteit van studenten en stafleden te bevorderen. Deze functionarissen in de faculteiten en het college van bestuur moeten een actieplan opstellen om een beter klimaat te scheppen voor onder anderen vrouwen, etnische minderheden, homoseksuelen, transgenders en gehandicapten.

Dat kondigde de voorzitter van het college van bestuur, Geert ten Dam, dinsdag aan bij het verschijnen van een rapport over het gebrek aan diversiteit in de universiteit. De bedoeling is dat initiatieven uit de universitaire gemeenschap beter worden gecoördineerd. Ook moet diversiteit betrokken worden in de langetermijnplanning van onder andere de Strategische Agenda. De panden van de universiteit, waaronder een aantal monumenten, moeten toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten.

Dit is een bescheiden begin. De Commissie Diversiteit had verdergaande adviezen, zoals een vrijwillige diversiteitscursus of „curriculumscans” om de diversiteit aan perspectieven in de vakken te vergroten. Ook de mogelijkheid van quota op het gebied van etniciteit en gender zou volgens de commissie moeten worden onderzocht als de doelen niet haalbaar blijken.

De adviescommissie was vorig jaar onder druk van verscheidene actiegroepen in het leven geroepen na de bezetting van het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA. Die stond onder leiding van Gloria Wekker, emeritus hoogleraar gender studies aan de Universiteit Utrecht.

Na verscheidene inspraaksessies en discussie over onder meer het relatief lage percentage Nederlandse etnische minderheden aan de universiteit en de discriminatie die zij aan de universiteit ervaren, met nare grappen en soms weigering van promotie. Omstreden waren de voorstellen tot ‘dekolonisering’ en ‘curricula-scans’ om tot meer verschillende perspectieven in de wetenschapsbeoefening te komen.