Ook Religieuze verbintenis

Duitsland tegen kindhuwelijk

Foto Arno Burgi/AFP

De Duitse coalitiepartijen willen kindhuwelijken verbieden. Ook voor religieuze huwelijken, die veel voorkomen onder nieuwkomers, moet voortaan een leeftijdsgrens van achttien jaar gelden. De fracties van de christen-democratische CDU en de sociaal-democratische SPD hebben dat woensdag afgesproken. SPD-fractieleider Thomas Oppermann zei: „Wij willen geen kindhuwelijken. Ik vind het onverdraaglijk dat 14-jarigen al tot een huwelijk worden gedwongen.”

Voor burgerlijke huwelijken geldt in Duitsland nu nog een minimumleeftijd van 16 jaar, onder een aantal voorwaarden. Van zulke kindhuwelijken zijn er 1.500 geregistreerd, voor de helft met Syrische meisjes. De overheid heeft echter geen zicht op de religieuze huwelijken. De nieuwe maatregel moet ook voorkomen dat rechters een in het buitenland gesloten huwelijk van jongeren onder de achttien goedkeurt.

Overigens heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière woensdag gesproken over een trendbreuk in het aantal vluchtelingen en migranten dat naar Duitsland komt. In heel vorig jaar waren dat er 890.000. Tot nog toe staat de teller voor dit jaar op 213.000. De Maizière zegt dat ook de achterstand in de asielaanvragen, in de eerste negen maanden van dit jaar 460.000, langzaam wordt weggewerkt. (NRC)

    • Marc Leijendekker