Kabinet wil stervenshulp bij voltooid leven toestaan

Het kabinet wil in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken.

Foto Koen van Weel / ANP

Mensen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze het als voltooid zien, moeten via een wet de mogelijkheid krijgen om hun leven te beëindigen. Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken, zo blijkt uit een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer.

Uit de brief blijkt dat ouderen die niet ziek zijn en vinden dat hun leven voltooid is, in staat moeten worden gesteld om dit leven op een voor hun waardige wijze af te sluiten. Dit moet gebeuren met behulp van een stervenshulpverlener die daarvoor een speciale opleiding heeft afgerond. Die moet uitsluiten dat een behandeling de wens op sterven nog kan wegnemen. Op het moment van overlijden mogen de familieleden aanwezig zijn.

Bij mensen die hulp willen met sterven na een voltooid leven gaat het niet om euthanasie, waarbij sprake is van een medische grondslag voor het uitzichtloze en ondraaglijke lijden.

Rapport ‘Voltooid Leven’

In de brief valt verder te lezen dat het niet alleen de taak van de arts is om barmhartig te handelen, maar ook die van de overheid:

“Daar waar het gaat om het maken van ruimte voor de eigen keuze van mensen voor wie het leven voltooid is, die uitzichtloos lijden aan het leven zelf en die dat leven weloverwogen willen beëindigen.”

Het kabinet reageert met de brief op het rapport Voltooid Leven van de commissie onder leiding van Paul Schnabel. Die bekeek op verzoek van de Tweede Kamer de maatschappelijke knelpunten en de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding voor mensen met een voltooid leven. Zij concludeerden dat de bestaande euthanasiewet niet aangepast hoeft te worden om hulp bij zelfdoding om een niet-medische reden mogelijk te maken. Het kabinet vindt het nodig om hiervoor een aparte wet in te voeren.