IS rekruteert in België steeds vaker minderjarigen

In de radicaliseringsdossiers van het Belgische federaal parket duiken „steeds vaker” de namen op van jongens en meisjes van 16 jaar. „Een zorgwekkend fenomeen”, zegt een woordvoerder.

Het Noordstation en het ernaast gelegen Portalisgebouw, waar het Brusselse Openbaar Ministerie huist, moesten maandag worden ontruimd na een bommelding.
Het Noordstation en het ernaast gelegen Portalisgebouw, waar het Brusselse Openbaar Ministerie huist, moesten maandag worden ontruimd na een bommelding. Foto Jonas Rossens/ANP

Terreurorganisatie IS rekruteert in België nu ook onder minderjarigen. „Een toenemend en zorgwekkend fenomeen,” zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het Belgische federaal parket.

In de radicaliseringsdossiers duiken volgens het parket „steeds vaker” de namen op van jongens en meisjes van 16 jaar. „We constateren dit sinds enkele maanden,” zegt Van Der Sypt. Het gaat vooralsnog om een tiental dossiers.

„We zien dat het ronselen door IS in die leeftijdsgroep toeneemt. In Frankrijk speelt dit ook.”

In de berichtgeving in Belgische media wordt de Fransman Rachid Kassim, die vanuit Syrië jongeren aanspoort om aanslagen te plegen, als mogelijke spil in het ronselen van minderjarigen genoemd. Van Der Sypt:

„Maar er is niet één spilfiguur, er is niet één leider.”

Ronselaars

Tieners, op zoek naar hun identiteit, zijn „extra vatbaar voor ronselaars,” zegt de Brusselse jihad- en radicaliseringsexpert Montasser AlDe’emeh. „Dat minderjarigen steeds meer in het vizier komen verbaast mij niets.” Veel moslimjongeren raken volgens hem „gespleten” omdat ze geen evenwicht vinden tussen de religieuze waarden en de waarden van de samenleving.

„Ze hebben het moeilijk op school en vinden geen lief of hebben het moeilijk met de scheiding van hun ouders. Het aantal scheidingen in moslimgezinnen stijgt snel.”

AlDe’emeh, die actief is in het deradicaliseren van jongeren, ontfermde zich onlangs over een Belgische die naar Syrië wilde vertrekken. „Een minderjarig meisje. Ik heb alles uit de kast moeten halen om haar uiteindelijk op andere gedachten te brengen.”

Volgens Van Der Sypt van het federaal parket worden de minderjarigen „niet meer aangesproken om in Syrië te gaan strijden, wel om in ons land aanslagen te plegen.” Jongeren zijn „gemakkelijk te beïnvloeden, en dat weten de terreurplanners van IS”, zegt hij in dagblad De Standaard.

Omgeving

Kinderen schreeuwen hun onvrede uit op Facebook of Twitter, zegt AlDe’emeh. „Voor IS is het dus gemakkelijk om ze te benaderen.” Volgens de jihadexpert worden de tieners ook beïnvloed door de twintigers in hun omgeving.

„Vaak hebben ze oudere broers die al geradicaliseerd zijn of mogelijk zelfs al zijn gesneuveld als jihadisten in Syrië. In dat laatste geval spelen wraakgevoelens mogelijk een rol.”

Minderjarige kandidaat-jihadisten vind je volgens AlDe’emeh „net zo goed in een boerengat in West-Vlaanderen. „Die jongens en meisjes hebben daar dezelfde frustraties, ze openen valse profielen op Facebook of Telegram, ze vinden elkaar wereldwijd en delen informatie.”

Na de aanslagen in Parijs en Brussel werden tal van deradicaliseringsprogramma’s aangekondigd. „Maar veel belangrijker is nu om het Belgische onderwijs snel te hervormen”, zegt AlDe’emeh.

„Er zijn bijna geen vakken die aanzetten tot kritisch nadenken. Tieners zijn daardoor zeer kwetsbaar.”