Het kabinet wil stervenshulp bij voltooid leven mogelijk maken

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten via een wet de mogelijkheid krijgen om dit leven te beëindigen.

Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken, blijkt uit een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer.

Een van de voorwaarden moet zijn dat een stervenshulpverlener met een medische achtergrond en een speciale opleiding de persoon die wil sterven begeleidt en diens verzoek om het leven te beëindigen toetst.

Rapport ‘Voltooid Leven’

Het kabinet reageert daarmee op het rapport Voltooid Leven van de commissie onder leiding van Paul Schnabel.

De commissie-Schnabel bekeek op verzoek van de Tweede Kamer de maatschappelijke knelpunten en de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding voor mensen met een voltooid leven. De conclusie was dat de bestaande euthanasiewet niet aangepast hoeft te worden om hulp bij zelfdoding om een niet-medische reden mogelijk te maken. Het kabinet vindt echter dat ook „ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag’’ een legitieme reden kan zijn om het leven te willen beëindigen.

Schippers en Van der Steur geven aan dat zij ruimte zien om duidelijke voorwaarden en criteria hiervoor op te stellen zodat ouderen die klaar zijn met het leven, geholpen kunnen worden hun leven op waardige wijze af te sluiten. De procedures daarvan moeten lijken op de procedures in de euthanasiewet, die dus niet zal worden gewijzigd. (NRC/ANP)