Vastgoedtycoon Richard Homburg daagt gedupeerden voor de rechter

Vastgoed

Richard Homburg vindt dat gedupeerden van zijn fondsen – voornamelijk ouderen – zijn naam door het slijk halen en daagt ze voor de rechter.

Het Burgerweeshuis in Amsterdam, een van de vastgoedobjecten die in de portefeuille van Homburg Invest zat.
Het Burgerweeshuis in Amsterdam, een van de vastgoedobjecten die in de portefeuille van Homburg Invest zat. Foto Wikimedia Commons

Vastgoedondernemer Richard Homburg daagt gedupeerden die investeerden in zijn vastgoedfonds Homburg Invest voor de rechter omdat ze zijn eer en goede naam aantasten. Homburg eist in een kort geding dat de Vereniging van Homburg en Geneba-gedupeerden (VHGG) onmiddellijk stopt met hem en de Homburg Groep beschuldigen van onder andere bedrog, fraude en oplichting. Dat blijkt uit de dagvaarding in bezit van NRC.

Zo’n 9.000 particuliere beleggers staken sinds 2002 via obligaties gezamenlijk zo’n 450 miljoen euro in verschillende vastgoedfondsen van Homburg Invest dat er vastgoed in onder andere Nederland, Duitsland en Canada mee financierde. Geholpen door crisis op de vastgoedmarkt stortte Homburg Invest in 2011 in en daarbij verdampte een groot deel van het ingelegde geld van beleggers.

Volgens Homburg is dat in grote mate te wijten aan de Nederlandse staat. In Canada, waar het hoofdkantoor van Homburg Invest stond, is hij daarom een procedure gestart tegen de Nederlandse staat met als doel een schadevergoeding te krijgen. Zo’n 2.220 van de Homburg Invest-beleggers hebben zich daar bij aangesloten.

Homburg, die voor het instorten met een vermogen van ruim 300 miljoen euro hoog in de Quote 500 stond, stelt dat zijn bedrijf door handelen van de staat in surseance van betaling is gedwongen. Homburg kreeg het vanaf 2010 aan de stok met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Die vond dat Homburg als topman én grootaandeelhouder in Homburg te veel zeggenschap had en noemde de bedrijfsvoering bij het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Homburg Invest niet „beheerst en integer”.

Nadat Homburg onder druk van de AFM opstapte als topman verloor hij een interne machtsstrijd en vroeg Homburg Invest een Canadese vorm van surseance van betaling aan. Ook trok de AFM de beleggingsvergunning in waardoor de financiële problemen niet met een extra aandelenuitgifte opgelost konden worden.

Reden voor Homburg om in Canada een zaak tegen de Nederlandse staat te starten. Begin november vindt daarin een belangrijke zitting plaats als de Nederlandse staat de jurisdictie van Canada aanvecht.

De ruim 130 hoofdzakelijk bejaarde beleggers die zich verenigd hebben in VHGG zien niet de Nederlandse staat, maar vastgoedtycoon Homburg als boeman. Dat meldden ze zowel op de eigen website als bij monde van het bestuur in de media. „Homburg en het Homburg-concern zijn juist de delinquent”, zei voorzitter Arie de Hoog in juli nog tegen NRC.

Homburg accepteert dit soort beschuldigingen niet langer en kiest de vlucht naar voren. In de dagvaarding valt te lezen dat Homburg en vier aan hem gelieerde bedrijven eisen dat VHGG „de zeer zware en diffamerende beschuldigingen” op de website staakt. Gedoeld wordt op de beschuldigingen „misleiding, manipulatie, mismanagement, bedrog, misstanden, stelen, fraude, piramidespel, oplichting”.

Ook wordt geëist dat VHGG stopt met „misleidende reclame” (omdat het leden werft met eerder genoemde beschuldigingen) en stopt met het gebruik van het Homburg-logo. Dat alles op laste van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding en 1.000 euro per dag dat de overtreding voortduurt. Het kort geding vindt 31 oktober plaats bij de rechtbank Utrecht.

In de dagvaarding wordt onder meer gewezen op het feit dat de Canadese bewindvoerder na uitgebreid onderzoek geen aanwijzingen vond die de beschuldigingen rechtvaardigen en dat het Nederlandse advocatenkantoor Lemstra & Van der Korst na onderzoek geen mogelijkheden tot claims wegens misleiding tegen Homburg Invest zag.

Opvallend is dat niet alleen de vereniging VHGG wordt aangesproken, maar ook de vijf bestuursleden. „Bij een vereniging valt niks te halen, dus vandaar dat ook de bestuursleden privé worden aangesproken”, verklaart een woordvoerder van Homburg desgevraagd. „Dit beschadigen moet ophouden.”

VHGG verloor afgelopen zomer nog een kort geding tegen vastgoedfonds Geneba waarin het gezonde vastgoed van Homburg Invest is ondergebracht: een zaak die volgens VHGG het begin zou zijn van het aanpakken van Homburg.

Volgens voorzitter Arie de Hoog had dat verlies te maken met een „rechter die niet begreep waar het over ging”. Hij zegt dat de algemene ledenvergadering van VHGG heeft besloten de beschuldigingen tegen Homburg niet van de website te halen en het kort geding met vertrouwen tegemoet te zien. VHGG heeft volgens hem „een stortvloed aan bewijzen” voor de beweringen die het op de website doet. Welke bewijzen dat zijn wil hij niet nader toelichten.