PwC naar de rechter om werkwijze AFM

De accountancyfirma is het niet eens met de werkwijze van toezichthouder AFM, dat in maart miljoenenboetes uitdeelde aan de ‘Big Four’.

Foto: Olaf Kraak / ANP

Accountancy- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) stapt naar de rechter om de werkwijze aan te vechten van financieel toezichthouder AFM. Dat zegt topman Peter van Mierlo dinsdagochtend in het Financieele Dagblad. Aanleiding is een boete die PwC in maart kreeg opgelegd. PwC is het principieel oneens met de werkwijze van de AFM en zegt dat het niet om de boete te doen is.

Het gaat om een boete van 845.000 euro die de toezichthouder eind maart aan PwC oplegde omdat het kantoor tekortgeschoten zou hebben bij hun controletaak. De overige drie accountantskantoren van de zogenaamde Big Four (EY, KPMG, Deloitte) kregen om dezelfde reden miljoenenboetes - die opliepen tot 2,2 miljoen euro.

Bezwaar

Waar KPMG en Deloitte de boete betaalden, gingen EY en PwC bij de toezichthouder in bezwaar. Nu de AFM in het geval van PwC het bezwaar afwijst, kan het accountancykantoor naar de rechter stappen om de werkwijze van de AFM aan de kaak te stellen.

Mocht PwC de zaak winnen, dan zal een eventuele vergoeding aan een goed doel besteed worden. De woordvoerder bevestigt dat het gaat om een stichting die bijdraagt aan de verbetering van het accountantsberoep.

Zorgplicht

De AFM beboette PwC in maart omdat het niet voldoende aan de zorgplicht had voldaan - een serieuze overtreding die bovendien strafbaar is. De controlerende accountant van PwC zou zijn handtekening onder jaarrekeningen uit 2012 hebben gezet, zonder dat hij zeker kon zijn dat de gegevens klopten. De accountancyfirma erkent dat de kwaliteit onvoldoende is, maar vindt dat de controlerend accountant de juiste conclusie heeft getrokken.

Het twistpunt tussen PwC en de AFM is de manier waarop werd geconcludeerd dat er onvoldoende aan de zorgplicht was voldaan. De AFM trok haar conclusies nadat het vier van de tien controledossiers van PwC als ‘onvoldoende’ bestempelde. De accountancyfirma vindt dat die conclusie niet kan worden getrokken uit individuele controledossiers.

Het grote probleem is volgens PwC dat de regels rondom de inspectieverplichting en de zorgplicht voor accountants “niet duidelijk” zijn. Ook trekt PwC de rol van de AFM in twijfel bij het uitdelen van boetes; de toezichthouder zou te veel petten dragen. Zo stond in de verklaring in maart:

“Complicerend hierbij [de onduidelijkheid, red.] is dat verschillende rollen bij de AFM samenkomen; die van normensteller, toezichthouder en boetebepaler.”

Volgens de AFM zijn de regels wel degelijk duidelijk en is het aan de accountants om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsafspraken worden nageleefd. De controledossiers zijn volgens een woordvoerder de wettelijke manier om daarop te controleren. De kritiek die op de werkwijze van de AFM wordt geleverd, is op dezelfde manier in de wet vastgelegd.