Panama papers

Toch mini-enquête naar rol Nederland bij internationale belastingontduiking

Er komt toch een parlementair onderzoek naar onthullingen van de Panama Papers en de rol die de Nederlandse financiële sector speelt bij internationale belastingconstructies. Na weken van overleg werd een afgezwakt voorstel voor het houden van een parlementaire ondervraging dinsdagmiddag door de Tweede Kamer aangenomen. Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer dit nieuwe parlementaire onderzoeksmiddel, een zogenoemde mini-enquête, gaat inzetten. Het gaat om een versnelde enquête, waarbij getuigen verplicht verschijnen en onder ede worden gehoord. Wie bij dit openbare verhoor niet de waarheid spreekt kan worden vervolgd voor meineed.

In april lekte een groot aantal documenten uit met gegevens van internationale cliënten die gebruikmaakten van een trustkantoor in Panama om grote vermogens buiten het zicht van de fiscus in belastingparadijzen te stallen. Daarbij doken ook namen op van een aantal Nederlandse partijen. Een deel van de Tweede Kamer wilde nader onderzoek naar de rol die Nederland speelt als draaischijf van belastingontduiking. Initiatiefnemers PvdA en GroenLinks wilden alleen vertegenwoordigers van Nederlandse trustkantoren en belastingadviseurs horen. Mede-initiatiefnemer SP wilde ook multinationals als Ikea en Google oproepen. Het voorstel van PvdA en GroenLinks is aangenomen. (NRC)