Europese werkgelegenheid blijft groeien

De werkloosheid in de EU lig met een percentage van 8,6 procent in augustus op het laagste peil sinds maart 2009.

De Europese vlag wappert voor het Europees parlement in Brussel.
De Europese vlag wappert voor het Europees parlement in Brussel. Foto Lex van Lieshout/ANP

Steeds meer mensen in de EU vinden werk. Volgens cijfers van de Europese Commissie nam de werkgelegenheid in het tweede kwartaal van 2016 met 1,4 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. Sindsdien hebben 3,2 miljoen extra Europeanen een baan kunnen vinden.

Sinds het dieptepunt wat betreft banen in de EU, in de zomer van 2013, zijn er 7,9 miljoen banen bijgekomen. Met een totaal aantal banen van 232 miljoen zit het aantal werkende Europeanen voor het eerst op hetzelfde niveau als van voor de economische crisis, in 2008. De werkloosheid in de EU lig met een percentage van 8,6 procent in augustus op het laagste peil sinds maart 2009. Wel zijn er nog altijd 4,8 miljoen meer mensen werkloos ten opzichte van 2008.

Wat betreft lidstaten presteerden Luxemburg en Ierland het best, met een werkgelegenheidsgroei van 2,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Nederland, waar de werkgelegenheid in het eerste kwartaal nog stagneerde, zit met een groei van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode net onder het Europese gemiddelde. De slechtst presterende lidstaat is Kroatië, waar het aantal banen ten opzichte vorig jaar met 0,4 procent afnam.

Onder niveau

Volgens de Europese Commissie geven de cijfers een signaal over de verbeterende arbeidsmarkten in de lidstaten. Wel ziet de EC het aantal mensen dat onder hun niveau werkt toenemen. Nederland stond eind 2015 wat dat betreft op plek twee met een percentage van bijna 6,3 procent van de beroepsbevolking die onder het eigen niveau werkt. Alleen Cyprus presteert slechter.

De EC rept met geen woord over de Brexit in het rapport. De gevolgen voor de werkgelegenheid van dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zijn nog niet zichtbaar in de cijfers. De verwachting is dat die zich wel gaan tonen: zo berekende ING dat handel met de Britten goed is voor 3,3 procent van de Nederlandse werkgelegenheid.