Politie wil proef met zelf verrichten dna-onderzoek

Politieagenten zouden, als de test doorgaat, met een speciaal apparaat zelf een dna-profiel kunnen maken.

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. Foto: ANP/OLIM BAJMAT

De politie en het Nederland Forensisch Instituut (NFI) willen een proef beginnen waarbij agenten zelf dna-sporen kunnen testen. Daarmee moet sneller resultaat worden verkregen in politieonderzoeken met een hoge prioriteit. Een subsidieaanvraag om een nieuwe en snellere werkwijze rondom dna-onderzoek te ontwikkelen is door de politie, het NFI en de Hogeschool van Amsterdam ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Een mobiel dna-apparaat is reeds aangeschaft en getest door het NFI.

Knop drukken

Op dit moment wordt dna-materiaal in lopende onderzoeken ter analyse naar het NFI in Den Haag gestuurd. De wachttijd voor onderzoeksresultaten kan daar oplopen tot twee maanden. Met een mobiele dna-machine kan een lokaal politiekorps zelf sporen invoeren waarna het apparaat op basis van die sporen een profiel maakt. De eigenlijke interpretatie van dat profiel wordt nog steeds door het NFI uitgevoerd, aldus een woordvoerder van het Instituut:

“Stel dat er op een plaats delict een bloedspoor wordt gevonden. De politie kan dan direct een profiel laten maken met zo’n apparaat, dat naar ons wordt opgestuurd. Wij voeren nog steeds de analyse uit van dat profiel, de politie drukt op de knop.”

Het zou hier in theorie om ‘tientallen’ onderzoeken gaan, aldus de woordvoerder. Ter vergelijking: het NFI voert gemiddeld honderdduizend dna-analyses per jaar uit. Wat de tijdswinst kan zijn bij een onderzoek kan de woordvoerder niet zeggen: “Dat moet echt blijken uit de proef.”

Kansrijk dna

In november wordt bekend of de subsidie voor het project localDNA is toegekend. Mocht dat het geval zijn, dan zal een twee jaar durend traject aanvangen waarin zaken worden vergeleken die met het mobiele dna-apparaat zijn onderzocht, en zaken waar op traditionele wijze onderzoek is verricht. Het wettelijk kader voor dna-onderzoeken wordt in die periode ook onderzocht, aangezien er strikte regels voor de privacy en steriliteit van de ruimte zijn waar een dna-monster wordt onderzocht.

LocalDNA is onderdeel van een innovatieprogramma om onderzoekstechnieken naar de plaats delict te brengen. Zo komt het soms voor dat een spoor dat door de politie is gevonden op een plaats delict, niet compleet is en dus ook geen profiel oplevert. Vaak komen de onderzoekers daar pas later in het onderzoeksproces achter. De politie, het NFI en het OM gaan daarom kijken of de politie direct al ‘kansrijke’ dna-sporen kan identificeren.