Het paard wijst de weg

Paardenmanieren

In geval van nood zetten paarden mensen in beweging en sturen hen in de juiste richting, blijkt uit gedragsonderzoek.

Paarden wijzen mensen op situaties waarin ze een helpende hand kunnen gebruiken. Ze zetten mensen in gang en sturen die in de juiste richting: naar een plek waar een verontrustende situatie heerst. Twee gedragsonderzoekers van de universiteit van Wenen beschrijven dit in Animal Cognition van september. Die ‘verontrustende toestand’ was een aantrekkelijk gevulde voedselemmer. Die emmer stond achter een voor mensen makkelijk los te maken versperring. Verderop stond een mogelijk hulpvaardig persoon. Zonder uitzondering zochten de paarden in hun patstelling de blik van die ander, omkijkend, om dan weer hun ogen op de emmer te vestigen.Die nadrukkelijke blikwisseling is een bij andere dieren, zoals honden, pas laat erkende manier van wijzen. Maar de paarden gingen nog een stap verder. Spontaan liepen ze ook naar niet-toekijkende mensen om ze tot activiteit aan te zetten en dan mee te voeren naar de plek waar de helpende hand nodig was. Vasthoudend maakten de dieren duidelijk dat zomaar vriendelijk terug-aaien niet genoeg was – in beweging komen en met me mee, was de stille boodschap. Ter geruststelling: de bepaald niet uitgehongerde paarden bereikten zo hun doel. In de alledaagse praktijk is dat niet altijd het geval. De subtiele signalen van hun wijzende ‘recreatiedier’ gaan aan mensen vaak onopgemerkt voorbij.