Van 'uriliften’ tot bestrijding van blauwalg

Reportage Begroting

Welke gebieden zijn de winnaars en verliezers van de gemeentelijke concept-begroting voor 2017 die

B en W deze week aan de raad voorlegde? NRC maakte een rondgang. Door

Het is de laatste keer voor de verkiezingen in maart 2018 dat het Rotterdamse stadsbestuur ‘cadeautjes’ kan uitdelen aan de gebieden. Typische D66-gebieden als Centrum en Noord profiteren van de groeiende populariteit van de stad en krijgen behalve geld voor het ‘festivalbestendig’ maken van parken ook meer openbare toiletten voor toeristen en uitgaanspubliek. Prins Alexanderpolder, waar veel Leefbaar-stemmers wonen, krijgt miljoenen euro’s om de verloedering van de wijken en de groeiende criminaliteit aan te pakken.

In de concept-begroting voor 2017 voor Rotterdam die B en W deze week naar de gemeenteraad stuurde, staat welk gebied wat krijgt. Het centrum komt daarbij als beste uit de bus. Niet alleen vanwege de extraatjes die het kan bijschrijven, maar vooral vanwege de reden waarom ze die krijgt: de groeiende aantrekkingskracht van de stad op bezoekers. „We zien meer toeristen en uitgaand publiek. Dat betekent dat je de faciliteiten om hen te ontvangen moet uitbreiden”, zegt gebiedsvoorzitter Suardus Ebbinge (D66) van Rotterdam Centrum. De horeca groeit. Er zijn meer mensen die wat drinken. Dan moet je ook zorgen dat ze naar het toilet kunnen. Wij zijn de huiskamer van de stad.”

Vandaar zijn vraag om extra geld voor openbare toiletten. Die komen er. In totaal maakt de gemeente 1,6 miljoen euro vrij voor ‘uriliften’ (urinoirs die onder de stoep verborgen kunnen worden en bij drukte omhoog komen) en wc-hokjes. Die komen op onder andere het Willemsplein bij de entree van rondvaartboot Speedo, uitgaansgebied de Oude Haven en het Eendrachtsplein. De populaire Witte de Withstraat kreeg afgelopen jaar al twee uriliften. Daarbovenop komt 800.000 euro voor het beheer van de nieuwe toiletten voor de komende vier jaar. Een paar van die toiletten komen overigens ook in parken buiten het centrum.

Wat Ebbinge nog wil regelen: 165.000 euro extra voor de inzet van horecastewards. „We hebben er al een paar in het weekend op Stadhuisplein. Maar we willen er meer. Zij zorgen er voor dat uitgaand publiek niet gaat schreeuwen of wildplassen. Voor de bewoners is dat heel belangrijk omdat je ziet dat dit juist gebeurt in de zijstraten van uitgaansgebieden.”

Vierenhalf voetbalveld

Ook Noord krijgt geld ter ondersteuning van de toenemende populariteit. „Het Oude Noorden en de Agniesebuurt waren altijd heel arm maar zijn de laatste jaren in trek bij jonge gezinnen met kinderen”, zegt voorzitter Thomas Roskam (Leefbaar Rotterdam) van Rotterdam Noord. Onder andere vanwege de klushuizen en de ombouw van bijvoorbeeld een oude school tot woongebouw.

Noord krijgt geld voor vierenhalf voetbalveld van kunstgras, waarvan de kosten 300.000 euro per veld bedragen, zo zei wethouder Visser van Financiën en Sport (D66) bij de presentatie van de begroting. Voor Noord zijn de nieuwe sportvelden een enorme opsteker. „Er staan hier 200 kinderen op de wachtlijst om te gaan voetballen bij een van de drie lokale voetbalverenigingen.”

Voor het ‘natuurvriendelijker’ vieren van stadsfestivals krijgen het Roel Langerakpark en het Vroesenpark een make over van zo’n 500.000 euro. „We beginnen met het Langerakpark. Dat krijgt drainage voor als het regent. Dan heb je niet zoveel plassen en modder na een festival. En er komt gras dat bestand is tegen stampend en dansend publiek.”

Roskam had ook nog wel een fontein en bomenparkje op het Noordplein gewild. Maar daar was geen geld voor. „Jammer, stel dat we die fontein hebben en het vriest. Dan kunnen de kinderen erop schaatsen. Je zet een food truck met warme chocomel neer en je hebt een geweldig feest. Nu is het kaal en stenig.”

Op een minder positieve manier komt Prins Alexanderpolder als winnaar uit de strijd om de gemeentelijke euro’s. Dit gebied, waar zo’n 100.000 Rotterdammers wonen, krijgt weliswaar tien miljoen euro voor het opknappen van de ooit geliefde woonwijk met tuintjes, singeltjes en parken. Deze zijn echter zwaar verloederd. De laatste jaren zijn er steeds minder draagkrachtige gezinnen komen wonen, zegt voorzitter Ron Davids (CDA). Velen zitten in de problemen. Dat heeft een groeiende criminaliteit onder jongeren in de wijken teweeg gebracht. In bepaalde buurten met winkels, zoals het Ambachtsplein, is veel overlast en drugshandel. Het aantal inbraken in auto’s en woningen in Alexanderpolder is de afgelopen jaren gestegen. Zo’n 5,4 miljoen euro gaat naar het opknappen van de buitenruimte. De rest gaat naar veiligheid, zoals meer surveillance, jeugdhandhavers en huismeesters voor flats in Ommoord waar veel overlast is.

Alexanderpolder geldt als een gebied waar veel Leefbaar Rotterdam-stemmers wonen. Vandaar dat er een regel in het coalitieakkoord opgenomen was waarin staat dat Rotterdam-Oost een opknapbeurt moet krijgen.

Het gerucht ging dat Leefbaar vorig jaar tien miljoen euro had weten los te peuteren bij coalitiepartijen D66 en CDA in ruil voor het instemmen met de nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16 – waar Leefbaar aanvankelijk negatief tegenover stond. Maar dat is volgens Davids onzin. „Ik ben meteen na de verkiezingen met Joost Eerdmans [wethouder Buitenruimte en partijleider Leefbaar Rotterdam] op stap gegaan. Ik heb hem laten zien wat er mis is. Hij zag meteen in dat er veel moest gebeuren. Mijn voorgangers van de vroegere deelgemeente zijn er ook al mee bezig geweest. Die tien miljoen euro gaat naar aandachtspunten die we als gebiedscommissie in kaart gebracht hebben. We waren gewoon aan de beurt. Net zoals Feijenoord, Charlois en Delfshaven een paar jaar geleden aan de beurt geweest zijn. Daar zijn ook miljoenen in gestoken.”

Balen van de begroting

Natuurlijk zijn er ook verliezers. Zo krijgt Hillegersberg zo goed als niets. Er is een fonds voor onderzoek naar paalrot onder de huizen. „Maar dat is er voor de hele stad”, zegt voorzitter Henk Kamps (Groen Links). En geld voor de verpauperde huizen van Vestia in de armetierige wijk Schiebroek-Zuid heeft de gemeente niet vrijgemaakt. Daar gaat Kamps zich bij het stadsbestuur over beklagen. „De bewoners klagen over schimmelgroei, dunne wandjes en hoge energierekeningen. Vestia heeft geen geld sinds het debâcle van enkele jaren geleden om daar wat aan te doen. Laat de gemeente dan bijdragen.”

Andere doorn in zijn oog is een tekort aan parkeerplaatsen bij de populaire speeltuin Plaswijck. Op zonnige dagen staan de straten stampvol auto’s van bezoekers terwijl de gemeente ook extra parkeerplaatsen zou kunnen aanleggen om bewoners te ontlasten. „Ook daar trekken ze geen geld voor uit.”

Andere verliezer is naastgelegen Overschie. Buiten een informatiepunt voor bewoners die klachten hebben over de bouwwerkzaamheden van de nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16 krijgt het gebied geen extraatjes. De grootste teleurstelling is volgens voorzitter Fred Baartman (Leefbaar Rotterdam) dat ze geen betere fietsinfrastructuur krijgen. „Sommige fietspaden houden ineens op waardoor je plotseling uitkomt op een weg waar veel auto’s rijden zoals de Oost-Sidelinge. En we hebben nog wel een stadsbestuur dat inzet op de fietsende Rotterdammer. Jammer dat wij daar niets van merken.”

Ook de voorzitter van Kralingen-Crooswijk Rens van Overdam (VVD) baalt van de uitslag van deze begrotingsronde. Voor de bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas waardoor je er niet in kan zwemmen, reserveert het stadsbestuur slechts 200.000 euro per jaar tot en met 2020. „Niet genoeg”, vindt Van Overdam. „Voor dat bedrag kan je de vergiftiging van het water alleen bestrijden met waterstofperoxide. Dat is een maatregel die maar tijdelijk werkt, een doekje voor het bloeden, die moet je telkens herhalen.”

In plaats daarvan moet de gemeente de blauwalg voorgoed uitroeien, vindt hij. „Dan moet je de bodem afgraven en er nieuw zand op storten. Dat kost 4,5 miljoen euro.”

Ook wil hij dat de gemeente fietsparkeerplaatsen maakt bij het Vredenoordplein. „Daar wordt een nieuwe vestiging van het Melanchton College gebouwd. Daar gaan straks honderden kinderen naar school. Waar gaan die hun fiets dan neerzetten? Daar is helemaal geen rekening mee gehouden.”

En verder tergt het Van Overdam dat er geen extra geld komt voor taallessen in Oud-Crooswijk. „Oud-Crooswijk behoort tot de armste wijken van de stad. Slechts 1.300 van de 8.000 inwoners werken. Uit een enquête bleek dat velen geen Nederlands spreken. Ze gaan met hun kind naar de dokter. Die moet dan vertellen wat er scheelt en vertalen wat de dokter antwoordt.”