Rotterdam

Ambtenaren betrokken bij bouwfraude

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn betrokken geweest bij fraude ter grootte van bijna 8 miljoen met het gebouw Waterfront aan de Boompjes. Dat blijkt uit het donderdag geopenbaarde rapport van het onderzoeksbureau dat het college had ingeschakeld.

Tegen twee ambtenaren, die eerder op non-actief waren gesteld, is aangifte gedaan wegens oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. Wethouder Schneider (wonen, Leefbaar Rotterdam) zei in een reactie „geschokt en aangeslagen” te zijn door de „duur en omvang” van de fraude.

Tussen 2010 en 2015 heeft de huurder van Waterfront vrijwel geen huur betaald, terwijl hij het muziekgebouw wel exploiteerde. Ook heeft zijn vader als aannemer het pand verbouwd op kosten van de gemeente. Hij heeft daarvoor ruim 8 miljoen aan facturen ingediend, die bijna allemaal zijn betaald.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat slechts 3 procent van de gefactureerde werkzaamheden is uitgevoerd. De gemeente had al aangifte gedaan tegen de huurder en de aannemer, en probeert ook het geld terug te halen.

Negen andere ambtenaren hebben volgens het onderzoek „passief” meegewerkt aan de fraude door niet te controleren of het gefactureerde werk was uitgevoerd, door zonder mandaat te handelen, of door niet „door te pakken waar dat wel van hen verwacht mocht worden”. De gemeente moet nog bepalen welke personele gevolgen dat zal hebben.

De ambtenaren tegen wie aangifte is gedaan, hadden een negatief advies over de betrouwbaarheid van de huurder achtergehouden bij het aangaan van de huurovereenkomst, en stukken voor het bureau dat de werkzaamheden moest controleren.

De wethouders Visser (financiën, D66) en Schneider zien geen aanleiding om op te stappen.