Brieven

Dankzij mijn groentijd kon ik het leven later beter aan

Lezers over het ontgroenen van studenten.

©

Lang leve de Groentijd. Als ik als 80-jarige mijn herinneringen in pakketjes zou bundelen en enkele daarvan zou mogen nomineren voor een Gouden Kalf, dan zou ik mijn twee weken durende groentijd in 1954 bij het Leids Studenten Corps daar bij zetten. Zeker, een tijd van vernederingen, willekeur, intimidatie, uitingen van machtswellust, maar doordrenkt van het spel-element. Je liep daar met een kale kop, in het groenenpak, (dasje, jasje, vestje) in die enorme ruimte van de Sociëteit met honderden ouderejaars, die schijnbaar als voornaamste doel hadden je het leven zuur te maken.

Op een Socratische manier werd je duidelijk gemaakt dat het een nieuweling niet paste zo in vest op de Sociëteit te komen en of je dat niet onmiddellijk uit wilde trekken. Voordat je het wist stond je in je onderbroek. Maar als je naar huis ging, had je je kleren weer aan. Het is een feit dat het af en toe schuurde tegen het randje van sadisme. Maar in die weken werd het spel-element wel steeds duidelijker.

In absurd korte tijd leerde je een groot aantal mensen kennen, niet alleen van naam maar ook van gedrag. Daarbij ontstond er een verbroedering met je lotgenoten. In de zestig jaar na mijn groentijd belandde ik in veel situaties die me aan mijn groentijd deden denken, maar dan zonder het spel-element. Dankzij de in de groentijd opgedane ervaring was ik daar beter tegen opgewassen.

Cornelis de Groot, Amsterdam

Niet gerustgesteld

Onbedoeld demonstreren Pieter van der Meij en Thomas Mansour (Studentencorps slachtoffer van rancuneus en afgunstig volk, (30/9) precies wat men zo bezwaarlijk vindt aan het corps. Het eigen gelijk wordt uitsluitend gehaald door het diskwalificeren en vernederen van tegenstanders. Werkelijk iedereen moet eraan geloven: Rutger Bregman is een huis- tuin- en keukenhistoricus die een lachwekkend schrijfsel maakte, mensen met een andere mening zijn allen reaguurders en rancuneus.

Ondertussen bevat het stuk weinig daadwerkelijke argumenten om de lezer te overtuigen. Er wordt simpelweg gesteld dat reacties overtrokken zijn. Vrouwonvriendelijkheid en geweld bij ontgroeningen zijn misschien geen incidenten, maar een gevolg van de vernederingscultuur die inherent is aan het studentencorps. Mensen met bedenkingen jegens het corps zullen door dit gebrek aan zelfreflectie en het botweg verdedigen van de eigen privileges alles behalve gerustgesteld zijn.

Toske Andreoli, Groningen

Juist nu hard nodig

De laatste decennia hebben kapitaalkrachtige delen van Nederland verwende en gepamperde kindertjes voortgebracht. Van Bloemendaal tot in de luxe villawijken van Groningen groeien deze kinderen op zonder tegenslag, in veel gevallen zonder te moeten sparen voor een mobiele telefoon of een betere hockeystick. ‘Nee’ is een onbekend woord in hun vocabulaire. Het is goed dat zij een groentijd ondergaan, zodat ze leren dat de wereld niet om hen draait. De corpora moeten hun creativiteit aanwenden en hun poep-en-piesniveau ontstijgen om deze kinderen te leren dat als ze iets willen bereiken, ze daar iets voor over moeten hebben.

A. Stockman-van Rij, Heemstede