Opinie

Lezer Schrijft: over D66 en dubbele stukken

De ombudsman

NRC organiseert een evenement over staatkundige vernieuwing én bericht over D66. Een lezer wil daar het fijne van weten.

Ik heb een bijdrage ingezonden voor Appèl 2016, de prijsvraag van de krant over de crisis van de moderne democratie.
Pas nu drong goed tot mij door dat wij hier te maken hebben met een D66-evenement. Waarom verbindt de krant zich daaraan door met adjunct-hoofdredacteur zitting te nemen in de jury en een e-mailadres ter beschikking te stellen? De krant staat toch los van politieke partijen?

A.L. de Werker,
Haren

De aanleiding voor prijsvraag en evenement (een theatervoorstelling) is inderdaad het ‘jubileum’ van de oprichting van die partij, als aanleiding om te debatteren over staatkundige vernieuwing anno 2016.
Maar van organisatorische of financiële betrokkenheid van het huidige D66 is geen sprake.
Het idee komt uit de koker van de Haagse redactie, de enige bijdrage die D66 levert is de deelname van Thom de Graaf aan de jury.
Overigens is een zeker historische ‘band’ tussen D66 en het latere NRC Handelsblad een feit. Bij de oprichting van die partij waren diverse redacteuren van het Amsterdamse Algemeen Handelsblad nauw betrokken: oprichter Hans van Mierlo (1931-2010) was er opinieredacteur (zelfs tot de verkiezingen van 1967), Hans Gruijters (1931-2005) werkte bij de krant als chef Buitenland. Het Handelsblad fuseerde in 1970 met de Rotterdamse NRC – zonder Van Mierlo en Gruijters.

Niet alleen de geschiedenis van de partij houdt lezers bezig, ook de toekomst ervan brengt een pen in beweging.

In de krant van donderdag lees ik op pagina 2 dat de fractieleider van D66 in Amsterdam naar de Tweede Kamer wil (“Jan Paternotte (D66) wil naar Tweede Kamer”, 5 oktober), en op pagina 8 lees ik het nog een keer (“Fractieleider D66 A’dam wil naar Kamer”, 5 oktober).
Deels in iets andere bewoordingen, maar dat doet er niet toe.
Dit komt meer voor en het lijkt er soms op dat de eindredactie, vóór het drukken, niet doet wat ik wel doe: gewoon van voor naar achteren de krant lezen. Tijdsdruk? De krant komt nu meestal lang vóór ik thuis kom in de bus en dat mag dus best wat later.

Erik Glasius,
Amstelveen

Ja, dat was het gevolg van onvolledige afstemming tussen de centrale eindredactie (die het bericht van de nieuwsdienst op pagina 2 zette) en de eindredactie Binnenland (die hetzelfde bericht op pagina 8 plaatste, een Binnenland-pagina).
Niet goed, maar door de druk waaronder de redacties ‘s ochtends werken ook niet totaal te voorkomen. De centrale eindredactie heeft geen tijd alle pagina’s die andere redacties maken nog na te lezen. Een klein bericht als dit kan er dan onverhoopt wel eens doorheen glippen. Nog beter afstemmen, dus.
Aan een latere deadline, zoals de lezer wil, kleven ook weer bezwaren, zoals het risico van niet-bezorging (en dus opzegging) buiten de Randstad. Een abonnee in Amstelveen krijgt de krant vroeg in de bus, maar dat ligt anders voor lezers in Apeldoorn, Middelburg of Haren.
Overigens waren de verschillen tussen de twee versies - gelukkig - inderdaad klein; in het ene (pagina 8) stond dat Paternotte ,,geregeld’’ wordt genoemd als opvolger van Pechtold, in het andere ,,niet zelden’’ (pagina 2).