EU-agentschap: geen geld naar fossiele energie

Als de Europese Unie haar klimaatdoelen wil halen, moeten oude kolencentrales zoveel mogelijk worden gesloten voor 2030. Dit stelt het Europees Milieuagentschap vrijdag in een rapport.

Het agentschap waarschuwt voor overcapaciteit in de fossiele energieopwekking, die investeringen in duurzame energiebronnen in de weg zal staan. Door te blijven investeren in kolen en gas raakt Europa verder afhankelijk van energiebronnen die bijdragen aan klimaatverandering, meent het EU-agentschap. „We kunnen ons niet veroorloven om onze investeringen te concentreren in technologieën die veel uitstoot genereren”, aldus Hans Bruyninckx, directeur van het agentschap.

In de EU wordt nog steeds geïnvesteerd in een „aanzienlijke” hoeveelheid nieuwe energie uit fossiele brandstoffen. Driekwart van deze nieuwe fossiele capaciteit bestaat uit gas, een kwart uit kolen. Daarnaast zullen veel van de recent gebouwde kolencentrales een langere levensduur kennen dan bij eerdere generaties het geval was.

Om bij te dragen aan de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden te beperken, zijn EU-landen overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent te beperken in 2050, vergeleken met het niveau van 1990. De uitstoot door de energiesector moet dalen met 48 tot 66 procent voor 2030 en met 90 tot 98 procent voor 2050.

In Nederland stelde onderzoeksbureau CE Delft onlangs dat het kabinet een of twee gloednieuwe kolencentrale moet sluiten om de klimaatdoelen te halen. Het sluiten van nieuwe kolencentrales is volgens de onderzoekers de goedkoopste manier om de broeikasreductie te verwezenlijken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil op termijn de sluiting van alle kolencentrales, overigens tegen de wens van de VVD van premier Mark Rutte.