Verbeten woordenstrijd om woonreferendum Rotterdam

Referendum Rotterdam De komende twee maanden wordt er campagne gevoerd over het woonbeleid. Maar door wie eigenlijk, en hoe?

Het Oleanderplein in Rotterdam Zuid.
Het Oleanderplein in Rotterdam Zuid. Foto Martijn Beekman

„Ik zou me schamen als ik dit college was”, zegt GroenLinks gemeenteraadslid Judith Bokhove. „Dit college is er maar voor de helft van de Rotterdammers!” zegt even later Jeroen van der Lee van de Partij voor de Dieren, die ook nog suggereert dat het college de Russische president Poetin uitnodigt, omdat die op vergelijkbare manier campagne voert.

Het ging er donderdag verbeten aan toe in de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek: Hoe het college het publieke debat over het woonreferendum wil voeren, dat op 30 november in de stad wordt gehouden. Dan mogen Rotterdammers zich, voor het eerst in decennia, in een referendum uitspreken over gemeentebeleid, in dit geval: voor of tegen de woonvisie van dit college. Volgens de oppositie geeft het college gekleurde informatie op de referendumsite, en laat ze ambtenaren campagnes organiseren voor het college.

De oppositie had sowieso liever gezien dat de referendumvraag nauwer aansloot bij de bezwaren van de initiatiefnemers van het referendum: het onttrekken van 20.000 goedkope woningen aan de woningvoorraad op Zuid. Ze vinden dat het college zo de armoede bestrijdt door mensen simpelweg de stad uit te jagen - door hun woningen te slopen. Terwijl volgens hun de vraag naar goedkope woningen alleen maar zal stijgen.

Het college wil in de armere wijken juist meer woningen in het midden- en hogere segment laten bouwen, zodat er een meer gebalanceerde bevolkingsopbouw ontstaat. Er is nu een overschot aan goedkope woningen volgens het college, wat armoede aantrekt.

Lees ook: Goedkope huizen de stad uit

De komende twee maanden zullen allerlei organisaties campagne voeren, ook om de Rotterdammers simpelweg naar de stembus te krijgen – pas bij een opkomst van 40 procent is het referendum geldig. Daar is ook subsidie voor beschikbaar: 18 mensen of groepen die subsidie vroegen, krijgen in totaal ruim een ton om lezingen en debatten te organiseren, te flyeren, of zelfs met een ‘woonlied’ langs de deuren te gaan. Negen van hen kregen subsidie voor een neutrale campagne, negen voor ‘tegen’-acties. Opmerkelijk genoeg had niemand zich gemeld om ‘voor’ campagne te voeren.

Volgens de oppositie is dat ook nauwelijks nodig, omdat het college ‘propaganda’ bedrijft. De referendumcommissie heeft het college gevraagd een feitelijke samenvatting van de woonvisie te maken, omdat het complexe materie is – een factsheet voor de referendumsite. Maar de tekst moet worden gewijzigd, omdat die volgens de commissie te gekleurd was, en afweek van de visie. „Goedkope” woningen waren bijvoorbeeld „slechte” woningen geworden.

Bovendien heeft wethouder Schneider de gebiedscommissies gevraagd of hij bij hen de woonvisie mag komen uitleggen, zonder dat aan de raad of de tegenstanders van de woonvisie te vertellen – en zo dus op gemeenschapskosten bijeenkomsten zonder weerwoord te organiseren. „We zijn er toevallig achtergekomen”, zei Quirine Velter verontwaardigd.

Een neutrale voorlichting is in ieder geval het doel van de stichting achter de Leeszaal West, Eerst Denken Dan Doen (E3D). De stichting heeft 1.718,23 euro gekregen voor een neutrale bijdrage aan het debat, zegt Joke van der Zwaard. „Of beter, een analytische bijdrage. We houden drie debatavonden.”