Mainports

Schiphol en haven zijn economische pijlers

Het kabinet houdt vast aan Schiphol en de haven van Rotterdam als ‘mainports’. Duurzame economische groei komt volgens het kabinet voort uit „gericht beleid voor de lucht- en zeehavens”.

Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) mede namens vier andere bewindslieden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet legt hiermee een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naast zich neer.

In het advies Mainports voorbij pleitte de raad begin juli voor afschaffing van apart beleid voor Schiphol en de haven. Volgens de Rli moet de overheid niet meer investeren in volumegroei van die havens, maar zorgen dat heel Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsland, door te investeren in energietransitie en technologische innovatie. De Rli wil meer geld voor Brainport Eindhoven en de Amsterdam Internet Exchange. Volgens het kabinet is een landelijke benadering echter niet nodig en wordt er genoeg geïnvesteerd in de digitale infrastructuur. (NRC)