Kamer wil harde aanpak ‘alcomobilist’

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kabinet het alcoholslot weer invoert.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het alcoholslot opnieuw wordt ingevoerd.
Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het alcoholslot opnieuw wordt ingevoerd. Foto ANP / Rob Keeris

Het debat in de Tweede Kamer over herinvoering van het alcoholslot is uitgemond in een oproep aan het kabinet om automobilisten met een slok op veel harder aan te pakken. Zo wil een Kamermeerderheid dat de auto van ‘alcomobilisten’ in beslag kan worden genomen en desnoods kan worden verkocht. De maximale periode voor in beslag genomen rijbewijzen moet omhoog van zeven maanden naar vijf jaar. En het promillage waarbij een rijgeschiktheidsonderzoek wordt opgelegd, moet omlaag van 1,7 naar 1,3 procent.

De verantwoordelijke ministers Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) konden donderdag tijdens het debat over herinvoering van het alcoholslot, gezien die Kamermeerderheid, niet anders dan toezeggen dat ze naar dat strengere sanctiebeleid gaan kijken.

Beide ministers kregen ook de opdracht van de Kamer om het alcoholslot hoe dan ook opnieuw in te voeren. Vorig jaar maakte zowel de Hoge Raad als de Raad van State een einde aan het alcoholslot omdat niemand twee keer bestraft mag worden voor hetzelfde delict. Iemand die strafrechtelijk veroordeeld wordt, mag niet via het bestuursrecht een tweede sanctie als het alcoholslot opgelegd krijgen.

De oplossing is volgens een Kamermeerderheid om die sanctie uit het bestuursrecht te halen en over te hevelen naar het strafrecht. Van der Steur ging het debat in met de boodschap dat dat weinig zin heeft. In een woensdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat rechters die sanctie „naar verwachting” nauwelijks zullen opleggen, al was het maar omdat de automobilist zo’n alcoholslot zelf moet betalen. Daar is zo’n 5.000 euro mee gemoeid, veel meer dan de boetes die nu voor dronken rijden worden opgelegd.

Zorgen over hoge kosten alcoholslot

Schultz verwees naar de Belgische praktijk. Daar is het alcoholslot opgenomen in het strafrecht en dat levert jaarlijks 40 veroordelingen op. Terwijl dat er in Nederland jaarlijks 3.000 waren. Beide ministers verwachten dat er in de Nederlandse praktijk tussen de 30 en 100 veroordelingen met een alcoholslot zullen worden opgelegd. En dat tegen een hoge prijs. Tussen de 2,4 en de 7,2 miljoen euro, was de schatting van Van der Steur. „Geld dat ik niet op mijn begroting heb.”

Maar de Kamer hield voet bij stuk. Een motie van het CDA-Kamerlid Van Helvert met de opdracht om dat zo snel mogelijk te regelen, kreeg steun van PvdA, VVD, D66, PVV en SGP.

Ook een motie van het VVD-Kamerlid Visser waarin de ministers moeten onderzoeken of het mogelijk is om de periode waarin het rijbewijs wordt ingetrokken te verlengen van 7 maanden nu naar vijf jaar, kreeg Kamerbrede steun. Wie met een alcoholpromillage van 1,3 procent wordt aangehouden, moet verplicht deelnemen aan een rijgeschiktheidsonderzoek. Dat maakt het volgens Visser mogelijk om „notoire drankrijders eerder in beeld te brengen.”

VVD en SP vonden elkaar met het voorstel om de auto van chronische alcomobilisten in beslag te nemen. Wat het SP-Kamerlid Smaling betreft, zolang het rijbewijs is ingetrokken. Visser ging nog een stap verder. Van haar mogen die auto’s ook verkocht worden. De opbrengst kan dan naar de stichting Slachtofferhulp.

Kamer wijst op grote aantal slachtoffers

Meerdere Kamerleden verwezen naar het aantal dodelijke slachtoffers, 140 per jaar als gevolg van alcohol in het verkeer. Meer dan het aantal jaarlijkse moorden. „Dat zijn er 120”, aldus het D66-Kamerlid Belhaj. Het SGP-Kamerlid Bisschop had het in eigen kring meegemaakt, zo vertelde hij tijdens het debat. Een neefje van hem was in 2009 doodgereden. „Door een alcoholist en bovendien een recidivist.”

Schultz en Van der Steur komen komend voorjaar met voorstellen om die Kamerwensen uit te voeren. Van der Steur verwacht dan ook meer duidelijkheid over de mogelijkheden van een alcoholenkelband voor recidivisten. Die registreert het reisgedrag en het alcoholgebruik van iemand die een rijverbod heeft gekregen. Hij heeft verder met de korpschef van de landelijke politie afgesproken dat de alcoholcontroles in het verkeer zullen worden geïntensiveerd.