Ingezonden brieven

Klazien uit Zalk

Onkruid: niets nieuws

Merkwaardig hoe weinig ‘jongeren’, althans uw redactie dan wel de kunstenaars-onkruideniers, weten. Het stukje over ‘eten uit de berm in Amsterdam’ bevat totaal geen nieuws. Dit alles is al veertig jaar bekend, en heeft menig boekje gevuld, in de trant van ‘kruiden die eetbaar zijn’. Ik put uit mijn geheugen de naam Mellie Uyldert, naar ik me meen te herinneren een beroemd kruidenvrouwtje ( of was het Sprookjes-?) uit de jaren zeventig.

Dat men hiervan niets meer weet is schrijnend. Maar wel steeds vaker te constateren. En blijkbaar voor waar aangenomen op uw redactie.

Groeten van een oude lezer, die 1970 nog heeft meegemaakt, als ook ‘Klazien uit Zalk’, de parodie van Van Kooten en de Bie.

R. Nauta, Amsterdam

Milieubeleid

Meer zonnepanelen

In Amsterdam zie ik bijna nergens zonnepanelen op de daken. De gemeente heeft het klimaatakkoord van 2015 mede ondertekend en vertoont nauwelijks activiteit om de te sluiten kolencentrale te compenseren met duurzame energie. Er staan enkele windmolens in het Westelijk Havengebied, er is wat gedaan met aardwarmte, maar hiermee kan nooit worden voldaan aan de contractuele verplichtingen om substantieel de CO2-uitstoot te verminderen vóór 2020. Ik heb daarom een brief aan burgemeester en wethouders gestuurd met het voorstel om in de plaatselijke bouwverordening op te nemen dat er voor 2020 verplicht minimaal eenderde deel van het dakoppervlak van bedrijven en woningen (wanneer mogelijk) in de stad moet worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Volgens de Amsterdamse zonatlas kan dan ruimschoots de 640 megawatt van de kolencentrale worden gecompenseerd. Het voordeel van deze decentrale opwekking is minder belasting van het elektriciteitsnetwerk; bovendien kunnen de investeringen binnen 5 jaar worden terugverdiend. Dus het is ook goed voor de portemonnee van de bewoners, bedrijven en de gemeente. Het is verbazingwekkend waarom er tot nu bijna niets is gebeurd op het gebied van duurzaamheid door de bewoners en bedrijven in de stad.

Hans de Jonge, Amsterdam