Grootste stijging in cao-lonen sinds 2009

Bovendien was het verschil tussen de inflatie en de cao-lonen de afgelopen dertig jaar niet zo hoog als afgelopen kwartaal, stelt het CBS.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

De stijging van de cao-lonen in Nederland was de afgelopen zeven jaar niet zo groot als in het afgelopen kwartaal. De toename ten opzichte van een jaar eerder bedroeg 2,1 procent, zo becijferde statistiekbureau CBS.

Bovendien was het dertig jaar geleden dat de salarissen in cao’s zoveel sterker stegen dan de gemiddelde prijs van goederen en diensten. Sinds het derde kwartaal van 2014 is het zo dat de cao-lonen sterker toenemen dan de inflatie. Afgelopen kwartaal bedroeg dat verschil 2,1 procentpunt (de inflatie was, over de maanden juli, augustus en september gemeten, 0 procent) en dat is sinds 1986 niet meer voorgekomen.

Stijging koopkracht

Dat de inflatie laag was en de lonen stegen, zullen veel Nederlandse consumenten voelen in hun koopkracht. Toch is er geen sprake van een één-op-één-effect, zo geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Allereerst geldt de loonstijging alleen voor werknemers die onder een cao vallen. Zelfstandigen zonder personeel en arbeidsongeschikten vallen hier bijvoorbeeld buiten.

Bovendien kunnen consumenten wel meer te besteden hebben, maar wanneer tegenover deze stijging in het inkomen ook een toegenomen afdracht aan belastingen staat, zal een werknemer niet deze 2,1 procent volledig kunnen uitgeven. Desalniettemin lijkt de koopkracht het afgelopen kwartaal te zijn verbeterd:

“Het is nog maar even afwachten of de hogere lonen bij de overheid worden betaald met hogere belastingen. Sowieso is het al een tijdlang zo dat de overheidsuitgaven niet of nauwelijks zijn gestegen.”

Grootste stijging bij de overheid

Vooral ambtenaren hebben de afgelopen tijd geprofiteerd van een stijging van de cao-lonen. Bij de overheid lag die toename afgelopen kwartaal op 3,5 procent, tegenover 1,9 procent bij particuliere bedrijven en 1,1 procent in de gesubsidieerde sector (zoals de gezondheidszorg).

De lonen in de drie cao-categorieën van het CBS zijn sinds 2010 niet in hetzelfde tempo gegroeid. Voor de overheid is de afgelopen jaren langere tijd een nullijn gehanteerd. Sinds het begin van 2015 is het echter zo dat met de salarissen voor ambtenaren een inhaalslag wordt gemaakt. Inmiddels zijn de stijgingen in de drie categorieën bijna op hetzelfde niveau gekomen. Voor de overheid bedroeg de toename sinds 2010 7,9 procent, voor de gesubsidieerde sector 8,1 procent en voor de particuliere sector 8,6 procent.

Twitter avatar statistiekcbs CBS In welke bedrijfstak was de #cao-loonstijging in het derde kwartaal het grootst?
https://t.co/3Wha5ucTq7 https://t.co/sycYfBAzPt