Dijsselbloem blijkt zijn eigen regels nóg eens te overtreden

Het gaat om 131 miljoen euro die via de inkomstenkant van de begroting wordt vrijgemaakt voor een tegenvaller aan de uitgavenkant.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien tijdens de tweede dag van de Algemene Financiele Beschouwingen in de Tweede Kamer
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien tijdens de tweede dag van de Algemene Financiele Beschouwingen in de Tweede Kamer Foto Bart Maat/ANP

Het is even zoeken in de duizenden pagina’s aan begrotingsstukken van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA), maar Carola Schouten heeft hem gevonden. Het Kamerlid voor de ChristenUnie ontdekte dat het kabinet opnieuw zijn eigen begrotingsregels schendt. Dit keer gaat het om begrotingsregel 2 uit het regeerakkoord: ‘Een strikte scheiding tussen de inkomsten en de uitgaven.’ Belastingmeevallers mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven.

Uit de Miljoenennota voor 2017 bleek al dat het kabinet in zijn laatste begroting regel 3 overtreedt door het vooraf afgesproken maximum aan overheidsuitgaven te overschrijden met ruim 2 miljard euro. Het oprekken van dit zogeheten uitgavenkader was volgens Dijsselbloem nodig om ruimte te maken voor extra uitgaven voor onder meer Defensie.

De schending waar de ChristenUnie nu over valt is van een kleinere orde. Het gaat om 131 miljoen euro die via de inkomstenkant van de begroting wordt vrijgemaakt voor een tegenvaller aan de uitgavenkant. Om precies te zijn wil het kabinet twee fiscale aftrekregelingen schrappen: die voor het onderhoud van particuliere monumentale panden en die voor scholingskosten gericht op een (toekomstig) beroep.

Met deze afschaffing komt in totaal 275 miljoen vrij – een gecreëerde meevaller – waarvan 218 miljoen pas in 2018. Bijna de helft ervan wordt komend jaar al gebruikt „voor de oplossing van rijksbrede begrotingsproblematiek”, staat in de toelichting op het fiscale wetsvoorstel. „Dat is in strijd met uw eigen begrotingsregels”, hield Schouten de minister van Financiën woensdag voor bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Dijsselbloem gaf minzaam toe dat het afschaffen van de twee fiscale aftrekposten in relatie staat met uitgavenoverschrijdingen bij onder meer het ministerie van Onderwijs. „Dat is precies mijn punt”, zegt Schouten. „Dat moet je normaal gesproken oplossen binnen de eigen begroting, door andere uitgaven te verlagen. Nu wordt dit probleem betaald door een werkende die een studie volgt.”