‘Kabinet kan hoogste bestuursrechter niet zomaar opheffen’

rechterlijke macht

Vandaag praat de Kamer over het kabinetsplan om de Centrale Raad van Beroep op te heffen. Een meerderheid is bang voor verlies van expertise.

De
De Foto ANP

De Tweede Kamer keert zich tegen het kabinetsplan om de hoogste rechter voor ambtenaren- en socialezekerheidszaken op te heffen en zijn zaken te verdelen over de vier gerechtshoven. PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks zijn bang dat de gespecialiseerde kennis van deze Centrale Raad van Beroep zal versplinteren. Dat zeggen Kamerleden tegen NRC. Zij willen dat er één gespecialiseerd rechtscollege blijft voor deze zaken.

Deze donderdagavond debatteert de Tweede Kamer over een versimpeling van de bestuursrechtspraak. Nu zijn er vier hoogste bestuursrechters, die elk een eigen specialisatie hebben. Dat is te complex, vindt het kabinet. En het leidt inhoudelijk soms tot afstemmingsproblemen.

In het kabinetsplan zijn er straks nog maar twee hoogste rechters: de Raad van State en de Hoge Raad.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zou moeten opgaan in de Raad van State. Ook de Centrale Raad van Beroep zou worden opgeheven. Burgers die bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een geweigerde uitkering kunnen nu bij deze Raad in hoger beroep. Straks zou dat bij de vier bestaande gerechtshoven zijn. In heel bijzondere vallen is daarna nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Tegen het opheffen op zichzelf van de Centrale Raad van Beroep maakt niemand bezwaar, ook niet de president van dat rechtscollege, Theo Simons. „Het gaat me niet om het behouden van het instituut”, zei hij eerder in NRC.

Wel vrezen de Kamerleden dat er expertise verloren gaat als de zaken worden verdeeld over vier gerechtshoven. SP, D66 en GroenLinks willen daarom dat de Centrale Raad van Beroep wordt omgevormd tot een nieuw (vijfde) gerechtshof. Daar moeten alle ambtenaren- en sociale zekerheidszaken worden behandeld. Het idee van een gespecialiseerd gerechtshof is niet nieuw. Zo behandelt het hof in Arnhem alle militaire zaken.

De PvdA en het CDA zeggen niet op welke manier zij het willen organiseren. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt: „Ik vind dat de kennis geconcentreerd moet worden. Maar hoe dat gebeurt, is aan de rechtspraak om te bepalen, samen met de minister.”