CDA wil ECB dwingen te stoppen met opkopen

Het kabinet zou volgens het CDA naar het Europese Hof moeten stappen om het ruime monetaire beleid van de ECB te stuiten.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Foto ANP / Bart Maat

Het kabinet zou naar het Europese Hof moeten stappen om het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank te stuiten. Dat stelt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt voor in een initiatiefnota die hij dinsdagavond in de Algemene Financiële Beschouwingen aankondigde. De ECB handelt volgens Omtzigt met haar massale opkoopprogramma’s van obligaties immers mogelijk tegen het EU-verdrag. „Monetaire financiering is expliciet verboden in artikel 123 van het werkingsverdrag van de Europese Unie”, schrijft Omtzigt in zijn nota.

Hoewel hij deze mening al wat langer verkondigt, is hij er nog niet helemaal van overtuigd. Er zou in elk geval snel duidelijkheid over moeten komen. Voordat Nederland „zo mogelijk in overleg met andere landen een zaak bij de het Europese Hof van Justitie aanhangig maakt”, zou het kabinet eerst een „juridische analyse” moeten laten maken over de vraag „in hoeverre het huidige opkoopbeleid binnen het verdrag is toegestaan”.

Lees ook: Politieke kritiek op de ECB, het mag opeens, een achtergrondverhaal uit april over de toenemende kritiek vanuit de politiek op de Europese Centrale Bank.

Effect opkopen obligaties bleef uit

Het CDA is van oordeel dat het ruime monetaire beleid waar de ECB in 2015 mee begon tot grote economische schade heeft geleid. Doel van het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties – inmiddels voor ruim 1.300 miljard euro – was om de lage inflatie en zelfs dreigende deflatie ongedaan te maken. Dat beoogde effect is vooralsnog uitgebleven.

Een negatief gevolg van het opkoopbeleid is de extreem lage rente. Daar hebben Nederlandse pensioenfondsen en pensioendeelnemers veel van te lijden gehad: de fondsen moeten hogere buffers aanhouden, de premies gaan omhoog en de uitkeringen worden lager.

In zijn initiatiefnota probeert Omtzigt een schatting te maken van de financiële voor de pensioensector. Bij een structurele rentedaling van 0,3 tot 0,7 procentpunt zullen Nederlands pensioenfondsen over 10 jaar 75 tot 155 miljard minder pensioen kunnen uitkeren. En de pensioenpremie zal 600 tot 1.300 euro per persoon omhoog gaan.