Reorganisatie

Leegloop bij Belastingdienst te wijten aan ‘haastige en onzorgvuldige’ vertrekregeling

De besluitvorming rondom de vertrekregeling bij de Belastingdienst was „haastig en onzorgvuldig”. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) dinsdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Wiebes ging in de Kamerbrief in op vragen van Kamerleden over de onverwacht populaire vertrekregeling voor werknemers van de Belastingdienst. De regeling gaat hierdoor waarschijnlijk 70 miljoen euro meer kosten dan de 648 miljoen die was begroot. Wiebes geeft nu toe dat er fouten zijn gemaakt: „Ik moet concluderen dat de besluitvorming te haastig is geweest en niet zorgvuldig. De ramingen waren gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, zoals de verwachting dat de 4.800 fte uitstroom niet overschreden zou worden. Dit maximum is vervolgens niet in het juridisch kader vastgelegd.”

Werknemers van de fiscus konden vanaf 1 februari aangeven of ze gebruik wilden maken van de regeling waarbij ze maximaal 75.000 euro bruto mee konden krijgen.

De Belastingdienst reorganiseert en wil tot en met 2023 5.000 van de 29.000 voltijdbanen schrappen. Daarnaast moeten er 1.500 banen gecreëerd worden voor mensen met kennis van moderne technieken.

De regeling bleek al snel populair te zijn: 7.820 mensen toonden belangstelling. Veel werknemers grepen de regeling aan voor vervroegde uittreding, terwijl er in de begroting rekening was gehouden met de overplaatsing van werknemers naar andere posities.

De aanmeldingstermijn werd op 1 september gesloten en 1.057 medewerkers zagen inmiddels af van de regeling. Wiebes gaat ervan uit dat 5.200 tot 5.800 medewerkers daadwerkelijk zullen vertrekken.

Om soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen heeft Wiebes onder meer de rol van de financieel directeur bij de Belastingdienst veranderd. Ook wil de staatssecretaris de gesloten cultuur bij de Belastingdienst aanpakken en partijen eerder betrekken bij het besluitvormingsproces. (NRC)