Relax een beetje met die wiet-wet!

De wandelgangen

D66 wil de wietteelt gedogen. VVD en CDA niet. Beide gooien procedures in de strijd.

Verdampte meerderheid

wandelgangen logo oor

Spelen VVD en CDA politieke spelletjes of laten ze zich leiden door principiële argumenten? Beide partijen zijn tegen het gedogen van de wietteelt. Een nipte meerderheid, inclusief PvdA, wil dat wél.

Daarom zou het voor de tegenstanders ideaal zijn als over een initiatiefwet van D66’er Vera Bergkamp – waarin dit gedoogbeleid geregeld wordt – pas ná de verkiezingen gedebatteerd wordt. Bij die verkiezingen zou Bergkamps meerderheid zomaar kunnen verdampen.

Dus wat stelden VVD en CDA vorige week voor? Ze willen dat minister Ard van der Steur (Justitie, VVD) eerst het wietbeleid van andere landen op een rijtje zet in een Kamerbrief. Pas daarna, eind november, kunnen ze hun standpunt bepalen. Die brief is volgens VVD’er Foort van Oosten van essentieel belang om een „gedegen inbreng” te kunnen leveren.

Oncollegiaal

Bergkamp vindt het „oncollegiaal” dat VVD en CDA de procedures inzetten als „vertragingstactiek”.

Dinsdag sloeg ze met een eigen beroep op de procedures. Die brief van de minister wil Bergkamp niet afwachten. Haar plan: alvast beginnen met de ‘schriftelijke behandeling’ van de wet. Alle fracties zetten hun standpunt en vragen op papier, waarna de initiatiefnemer reageert.

Bergkamps voorstel kwam dinsdag in stemming in een ‘procedurevergadering’ waar een paar Kamerleden doorgaans rustig de agenda vaststellen.

Opgetrommelde Kamerleden

Dat was nu anders. Het zaaltje zat stampvol. Extra stoelen moesten worden gehaald voor de 24 opgetrommelde Kamerleden. Een meerderheid van 14 steunde Bergkamps voorstel – deze maand moeten partijen hun inbreng aanleveren.

Maar de strijd is nog niet gestreden, zegt Bergkamp. Straks kan nog een extra schriftelijke behandeling aangevraagd worden. „En ik weet zeker twee partijen die daar om zullen vragen.” Het wordt dus spannend: na het kerstreces zijn nog maar zes parlementaire weken tot het verkiezingsreces.