onderwijs

Mbo’er krijgt veto over studiekosten

Leerlingen van een middelbare beroepsopleiding hebben voortaan het laatste woord wanneer de school onderwijskosten wil verhogen. Mbo-scholen mogen kosten voor bijvoorbeeld boeken of werkkleding niet meer zomaar wijzigen, zonder toestemming van zogeheten deelnemersraden. Een meerderheid in de Tweede Kamer sprak zich daar dinsdag voor uit. Studiekosten bedragen nu tussen de 500 en 1.000 euro per jaar. Nu mogen deelnemersraden alleen advies geven over de hoogte van dat bedrag, in het vervolg zal die raad bindend zijn. (ANP)