Melk

Meer melkkoeien, maar minder in de wei

Het aantal melkkoeien nam de afgelopen jaren toe, terwijl het aantal koeien in de wei afnam. Vorig jaar stond 35 procent van de melkkoeien het hele jaar op stal. Het jaar daarvoor, in 2014, was dat nog 31 procent. In deze periode nam het aantal koeien met 50.000 stuks toe, tot ruim 1,6 miljoen, maar liepen er 30.000 koeien minder in de wei. Tien jaar geleden liep nog 80 procent van de melkkoeien een deel van het jaar buiten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.

Dat er steeds meer koeien op stal staan, komt door schaalvergroting. Hoe meer koeien een bedrijf heeft, hoe vaker ze binnen worden gehouden. Volgens het CBS is weidegang voor grotere bedrijven lastiger in te passen in de bedrijfsvoering.

De melkveesector zegt wel meer weidegang te willen. Maandag stelde het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor om nog meer te betalen voor melk van koeien die naar buiten gaan. Nu wordt 1 euro toeslag betaald voor 100 kilo weidemelk, dat moet 1,50 worden.

De melkprijs voor boeren daalt al enkele jaren. Sinds de afschaffing van het melkquotum, in het voorjaar van 2015, daalde de melkprijs met 20 procent. Consumenten merken daar overigens niet erg veel van, becijferde het CBS maandag. De prijs van een pak halfvolle melk in de supermarkt daalde in die periode met 7,4 procent.