Artistiek leider Theater Rotterdam

Van der Schoot legt functie neer

Bianca van der Schoot wordt toch géén artistiek leider van het Ro Theater. Nu dat gezelschap is opgegaan in Theater Rotterdam is er geen behoefte meer aan een aparte artistiek leider. Dat inzicht sluit aan bij het kritische subsidie-advies van de Raad voor Cultuur op de plannen van Theater Rotterdam, dat met drie directeuren en vier artistiek leiders een topzwaar bestuursmodel ambieerde. Van der Schoot blijft wel als maker en als lid van het artistieke team aan Theater Rotterdam verbonden. (NRC)