amusement

De rijdende rechter 22.20-23.00u.

Start van het tweede seizoen met rechter mr. John Reid. Hij volgde in februari mr. Visser op, die na twintig jaar naar de commerciëlen vertrok (Mr. Frank Visser doet uitspraak, SBS). Reid, in het dagelijks leven kantonrechter in Alkmaar én co-auteur van Fokke & Sukke, doet het vanaf het begin uitstekend. In deze eerste aflevering gaat hij naar het Friese Suwâld, om zijn oordeel te vellen in een klassieke burenruzie. De een bouwt een grote schuur, die de ander uitzicht ontneemt. Ondertussen verschaft Reid duidelijkheid over de erfgrens.