Onderzoek RIVM

‘Alcohol kost de samenleving jaarlijks 2,3 tot 2,9 miljard’

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving zo’n 2,3 tot 2,9 miljard euro per jaar. Dit berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het jaar 2013 in opdracht van de Tweede Kamer. Het RIVM keek naar zowel de kosten als de baten. Kosten kunnen ontstaan door ziekte, een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim, de inzet van politie en justitie en verkeersongevallen. Aan de batenkant leverde het de Belastingdienst in 2013 ongeveer 1 miljard euro aan de accijnzen op. Ook leidt alcoholproductie tot werkgelegenheid en huur voor horecapanden. (NRC)