Opinie

Lezer Schrijft: waar is de datumregel gebleven?

De ombudsman

Bovenin linkerpagina´s van de krant ontbreekt de datumregel. Sommige lezers willen hem terug.

Waarom staat er toch niet op elke pagina van NRC een datum zoals bij Trouw en de Volkskrant? Ik ben een knipper en zoek me af en toe gek naar de datum om die ergens boven te kunnen schrijven. Het zal wel een kwestie zijn van kosten, maar ik zou dat graag weten.

Hetty Poortvliet
Amstelveen

Ook bovenin pagina’s van NRC Handelsblad en nrc.next stond van oudsher links en rechts de publicatiedatum, naast de rubrieksaanduiding (Binnenland, Opinie, et cetera). Bij de restyling van de kranten in 2015 is die regel op de linkerpagina in het gedrang gekomen.
Met de kosten had dat niets te maken, met de nieuwe vormgeving van de pagina’s alles. Toen kwam namelijk bovenin elk tweetal pagina’s een balk met de rubrieksaanduiding en datum op de linkerpagina en rechts alleen de datum. Columns werden voortaan opgetrokken tot de top van die balk.
Gevolg daarvan was wel, legt art director Christine Schille uit, dat op linkerpagina’s de rubrieksaanduiding moest inschikken en er onvoldoende ruimte overbleef voor ook nog een datumregel. Besloten werd dat maar zo te laten, de datum was immers met een oogopslag te vinden op de rechterpagina. Dáár stond dan weer geen rubrieksaanduiding, dus als er op rechts een column door de balk stootte, schoof de datumregel gewoon een beetje geschrokken naar binnen - maar hij bleef wel op de pagina staan.
Maar ja, toch een ongemak voor lezers die artikelen uitknippen (en die zijn er zeker nog). Temeer, omdat enkele jaren eerder de datumaanduiding bij losse artikelen (“Middelharnis, 29 april.“) al was verdwenen. De ochtendkrant nrc.next heeft die nooit gehad, mede omdat daarin langer houdbare artikelen uit NRC Handelsblad soms eerst na enkele dagen werden ‘doorgeplaatst’. De regel dat bij elk stuk een datum moest staan werd ook wat archaïsch gevonden, herinneren sommige redacteuren zich.
NRC Handelsblad hield de datumregel bij artikelen nog wel overeind, tot voorjaar 2011. Argument om hem te schrappen was toen onder meer: de krant moet langer dan één dag leesbaar blijven, en de datumregel wekt te snel de suggestie dat een stuk gedateerd, pardon: verouderd, is. Online speelt de datumregel bij berichten al helemaal geen rol.
Om een verwante reden werd een paar jaar later juist een dubbele datumregel bovenin de pagina’s gezet, voor twee dagen: dan kon de middagkrant de volgende ochtend nog in de kiosk worden verkocht. Een kortstondig experiment, want de opbrengst was te gering; een dagblad is nu eenmaal geen tweedagenblad.
Goed nieuws is er nu in elk geval voor de briefschrijver die wil blijven knippen: de verdwenen datumregel bovenin de linkerpagina keert binnenkort terug, laat art director Schille weten. Bij een aanstaande verdere ‘harmonisatie’ van de vormgeving, die volgende maand begint, zakken de columns weer iets omlaag, schuift de rubrieksaanduiding op de linkerpagina opgelucht terug naar de oude plek, en zal de datumregel weer kunnen opduiken, nu tegen de middellijn. Zowel op linker- als op rechterpagina’s.
U kunt de schaar er dus weer bijpakken.