‘Meerderheid gemeenten wil meer geld voor inburgering’

De gemeenten willen voornamelijk meer geld voor andere kosten dan die voor de opvang van asielzoekers, zoals tolkendiensten en onderwijs.

Cursisten van het Haagse ROC Mondriaan zitten met elkaar aan tafel tijdens een les Nederlands voor anderstaligen.
Cursisten van het Haagse ROC Mondriaan zitten met elkaar aan tafel tijdens een les Nederlands voor anderstaligen. Foto ANP

Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten vindt dat het te weinig geld krijgt van het Rijk voor de inburgering van asielzoekers. Reporter 2021 concludeert dat op basis van een rondgang bij gemeentebesturen.

Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor de inburgering en opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Bijna 56 procent van de gemeenten die Reporter 2021 ondervroeg, vindt de financiële steun die ze hiervoor ontvangen onvoldoende. 262 van de 390 gemeenten in Nederland reageerden op de vragen van Reporter 2021.

De ontevreden gemeenten willen voornamelijk meer geld voor andere kosten dan die voor de opvang van deze statushouders. Andere kostenposten - zoals tolkendiensten, jeugdhulp en onderwijs - kunnen ze met het budget dat ze nu hebben niet betalen.

‘Volstrekt onvoldoende’

Een woordvoerder van de Zeelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal zegt op de website van Reporter 2021:

“De budgetten voor begeleiding en re-integratie en het verstrekken van uitkeringen zijn volstrekt onvoldoende.”

Ook een probleem is dat veel werk op het moment door vrijwilligers wordt gedaan, zegt een woordvoerder van de gemeente Berkelland. “Dus voor echte duurzame inburgering, integratie en participatie is dit niet voldoende.”

Tegenover de bijna 56 procent die zegt te weinig geld te ontvangen, zegt ruim 37 procent van de ondervraagde gemeenten dat het wél voldoende steun krijgt van het Rijk.

Meer controle

Een ander pijnpunt dat uit de enquête van Reporter 2021 naar boven komt, is dat Amsterdam, Utrecht en Dan Haag zeggen zelf de regie te willen voeren over het integratieproces van vluchtelingen. Momenteel valt de inburgeringscursus bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

“Wij willen dat de regie op inburgering weer terug komt bij de gemeenten, zodat wij taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar werk beter op elkaar kunnen afstemmen”, zegt de gemeente Utrecht tegenover Reporter 2021. “Nu weten wij niet wat er bij de inburgering gebeurt. Dat belemmert de integratie van vergunninghouders.”