‘Een criminele subcultuur zal weinig applaus oogsten’

Het staat rapper Boef vrij te beledigen, maar een criminele subcultuur zal weinig applaus oogsten, schrijft Jaap Plaisier.

©

Hans Teeuwen mag beledigen maar Boef niet. Dat is hypocriet, toch? Teeuwen mag de macht uitdagen, de Zaanse treitervloggers mogen dat niet, schrijft Ali Sina Alizay (NRC, 29/9).

Lees ook: De vrijheid van Teeuwen geldt ook voor treitervloggers

Er heerst een (witte) ‘dictatuur van de meerderheid’ en de media „bestaan vooral uit geprivilegieerde witte mannen die racistische vooroordelen reproduceren. (..) Het wordt tijd dat ook wit Nederland een dikkere huid krijgt en deze jongens niet beperkt in hun uitingsvrijheid. Anders wordt het hoog tijd dat ook Teeuwen excuses maakt.” De dubbele standaard. Heeft Alizay gelijk? Niet helemaal.

Inzake de media lijkt de publicatie van z’n eigen stuk het tegenovergestelde te bewijzen. Veel media staan te springen om mondige allochtonen. En Teeuwen vond zijn opmerking vooral grappig omdat de meiden van Halal zo islamitisch kuis waren. Hans bespot elke vorm en representant van religie en staat daarmee in een progressieve traditie, hoe moeilijk dit voor gelovigen ook te vatten is omdat ze niet de logica maar het dogma hoog in het vaandel dragen.

De treitervloggers zitten op een ander niveau. Ze profileren zich expliciet als Turk of Marokkaan en islamiet, slopen buurthuizen, slaan zo’n fietser op z’n hoofd, en dagen ‘Hollanders’ uit („Kanker-kaaskoppen, kom hier. Allemaal dood maken.”) Met boksbeugel en stroomstootwapen in de hand. Groot verschil ook met het genoemde STUK-TV.

Het is een verschil in smaak te noemen, maar niet meteen racistisch of hypocriet als het een wordt toegejuicht en het ander afgekeurd. Dat dit overlapt met een ‘witte’ meerderheidscultuur versus een ‘gekleurde’ subcultuur, dat is voor zwart-wit denkers ongetwijfeld verwarrend, maar doet daar niets aan af. Het staat Boef vrij te beledigen, maar een criminele subcultuur zal weinig applaus oogsten, net zomin als een nieuwe religieus-conservatieve beklemming.

Een emancipatoire subcultuur ter bestrijding van racisme, discriminatie en sociaal-economische achterstand, dat zullen ook veel autochtonen toejuichen: zie bijvoorbeeld de steun voor Abou Jahjah. Graag op het scherpst van de snede, inclusief belediging en inspiratie door Malcolm X. Liever ook dan zo’n bespottelijke Ieder1-mars van ideeënarme positivo’s. Maar als treitervlogger maak je weinig kans. Excuses zullen er waarschijnlijk niet komen.