Top ‘Leiden’ als getuige in sollicitatiegate

In zijn zaak tegen de Universiteit Leiden mag de Britse hoogleraar Vyvyan Evans vijf getuigen oproepen en verhoren. Dat heeft de rechter bepaald. Het verhoor moet duidelijk maken of Evans’ sollicitatie in Leiden onrechtmatig is geblokkeerd.

Evans, nu nog hoogleraar aan de Bangor University in Wales, had in Leiden gesolliciteerd op de vacature voor de leerstoel Engelse Taalkunde. Volgens hem is er daarna achter zijn rug om negatieve informatie over hem verzameld, om zijn mogelijke aanstelling te voorkomen. Dit is volgens hem gebeurd door de directeur van het Centrum voor Taalkunde van de Universiteit Leiden (LUCL), prof. Niels Schiller, die in de sollicitatiecommissie zat. Op verzoek van Schiller heeft, zo beweert Evans, een collega van de Bangor University een negatief rapport over hem geschreven.

Als dat klopt is daarmee de sollicitatie-code van de Universiteit Leiden overtreden. Die schrijft voor dat een sollicitant ervan op de hoogte moet worden gesteld als een organisatie inlichtingen inwint bij derden. De verkregen informatie moet aan de sollicitant worden meegedeeld, met bronvermelding. Dit is volgens Evans niet gebeurd.

Evans laat weten dat hij naast Niels Schiller in ieder geval rector Carel Stolker en decaan Wim van den Doel van de faculteit Geesteswetenschappen wil horen.