Opinie

    • Commentaar NRC

Studentencorpora moeten de buitenwereld onder ogen zien

nrcvindt

Zijn seksistische of gewelddadige incidenten binnen studentencorpora een ‘interne kwestie’ of niet? Woensdag hield de Groningse universiteit de boot nog af, maar gisteren ging men overstag, onder druk van de minister van Onderwijs en de burgemeester van Groningen.

Nu heet het dat stad en universiteit van ontgroeningen ‘af willen’ en dat een cultuurverandering nodig is – een externe commissie zal erop toezien dat die plaatsvindt. ‘Volstrekt onacceptabel’ en ‘absolute afkeuring’ luidt nu het vonnis voor het stuitende seksisme en het incidentele geweld dat nieuwe leden zich bij studentencorps Vindicat moeten laten welgevallen. Kennelijk op straffe van sociale uitsluiting.

Lees ook het opiniestuk van Rutger Lemm: Zoals de banen verdeeld worden, zo worden ook de meisjes verdeeld

Dat oordeel komt niets te vroeg. Dergelijke praktijken worden nergens anders in de samenleving geaccepteerd en ook nergens anders goed gepraat. Het zijn misstanden die elders incidenteel opduiken bij sektes of totalitaire groepen waar machtsuitoefening en hiërarchie kernwaarden zijn. Dit verdraagt zich niet met transparantie en verantwoording – eisen die in het maatschappelijk verkeer algemeen worden gesteld. Ook aan gezelligheidsverenigingen die rekruteren onder jonge studenten die hun weg nog moeten vinden. Bij de corpora houdt men de deur echter dicht met hulp van een contractuele boetebepalingen, in Groningen van 25.000 euro. Deze verenigingen weten dus dat hun groentijden niet meer publiekelijk uit te leggen zijn.

Natuurlijk moet afgewacht worden of dit zoveelste incident uit de subcultuur van de elite-corpora, gebaseerd op vernedering en onderwerping, mogelijk in een sfeer van privilege, een keerpunt is. Er vielen eerder ook al slachtoffers: eerstejaars die grote hoeveelheden water of jenever moesten drinken of in ijswater moesten zitten. Het leidde tot kortingen op subsidies of het tijdelijk verbreken van de banden. Groningen gaat een stap verder. Het corps wordt onder curatele gedwongen tot een cultuuromslag.

Lees ook het opiniestuk van Laura Kits en Rosanne Boermans: De corpsbal die op ‘hete hertjes’ jaagt is straks je baas

Vindicat laat nu braaf weten „een herijking van de kennismakingstijd noodzakelijk te vinden”. Dat zou nog wel nadere toelichting kunnen velen – is dit een gedachte die al langer sluimerde of probeert men nu zo snel mogelijk uit de wind te raken? Business as usual als de golven weer zijn gaan liggen, lonkt. Cultuurverandering afdwingen is ook nogal een opgave.

Het trefwoord is hier herbezinning. Wat wil een studentenvereniging echt bieden? Wat wil ze uitdragen, waarop is de vriendschap écht gebaseerd? Gelijkheid, respect, integriteit, tolerantie – hoe maak je dat waar? Nederland zit er in het groot ook mee. Dus begin het maar eens (opnieuw) uit te vinden in de eigen club.